Anthropology East of Eden. Collected papers. In Bulgarian

 

Съдържание

Уводни думи

Антропологията в НБУ и в България  в търсене на идентичност

В. Гарнизов. За началото на антропологията в НБУ

П. Блек. Някои разсъждения върху един много интересен опит

И. Илиев. Доставчици на контекст: местни и гостуващи антрополози

В. Пенчев. Съвременната българска антропология: поява и развой. Една гледна точка

Примери от преподаването

П. Бочков. Делвата на Пандора  мит и антропогенеза

Н. Димова. Етничност, групи, конфликти: четири подхода

Изследователски акценти

К. Джордано. Социалната организация на обществата, проявяващи недоверие към държавата: неформалност и персонализирани мрежи в Средиземноморието и Югоизточна Европа

И. Маразов. Хлябът на Пердика

Ц. Лазова. Етнографското писане за нестинарството: идеологически конструкции на националното въображаемо

И. Бокова. Антропологично за пейзажа

Е. Кръстева-Благоева. Храна и хранене на българите в социалистическия и постсоциалистическия период: динамика на промените

А. Боскобойник. Антропология и страх: социалното измерение на емоциите

М. Елчинова. „Книга на живите“: демографски процеси сред православните българи в Истанбул

Р. Генчева. Трудът на българските ре-мигранти  трансфери на знания и умения

Интерднсцплинарни диалози

Ф. Рюег. Етноантропология и интердисциплинарност

И. Евтимов. За съвпаденията и различията между антропология и социология

М. Серафимова. Символната арматура на модерните общества

С. Алексиева. Предизвикателства и нови практики в преподава¬нето по туризъм и антропология (образователни и творчески акценти в кръглите маси на НБУ в периода 20072016 г.)

Д. Трендафилов. Заместващите образи: антропологични аспекти на потреблението на фалшиви продукти и марки

С. Мичев. Междукултурната комуникация през призмата на превода

В. Сиракова. Преводът на табуирана лексика  междукултурни предизвикателства

А. Александров. Ислямският екстремизъм и режимът на талибаните в Афганистан (19962001)

Академични слова

А. Баликси. Как станах антрополог

К. Pom. Запомненото и забравеното: по следите на социалистическото минало

М. Федърстоун. Формиране на живота и справяне с дилемите на остаряването

Приложения

Приложения № 130 към статията на В. Гарнизов

Приложение № 31 към статията на Д. Трендафилов

Приложение № 32 Списък с публикациите на департамент „Антропология“, НБУ

Приложение № 33 Проекти на департамент „Антропология“ в НБУ (за периода 19982017 г.)

Авторите в тома

Снимки

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 520
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-535-989-7
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset