Patristics: Early Christian Authors and Works

Author: Anna Tzvetkova-Glaser. Language: Bulgarian

 

Table of contents

I. Раннохристиянски автори от първите три столетия сл. Хр.

Увод

Неканонични текстове от апостолската епоха

Посланието на Варнава

Климент Римски

Св. Игнатий от Антиохия (Богоносец)

Св. Поликарп Смирненски

Св. Папий Хиераполски

Ерм, „Пастир”

„Учение на Дванадесетте апостоли”, наричано често „Дидахе” от гръцкото си заглавие „διδαχή των δώδεκα άποστόλων”

Св. Юстин Философ и Мъченик  произведения, Диалог с Трифон, Апология или апологиите, Юстин и античната философия, Учение за Логоса

Тациан  произведения, Учението на Тациан за Логоса; Приложение: Творението от нищото според Тациан

Теофил Антиохийски

Раннохристиянски проповеди

Т.нар. „Второ послание на Климент”

Пасхалната проповед на Мелитон Сардийски

Други апологетични произведения от I и II век

Аристид

Атенагор

„До Диогнет”

Гностическа литература

Маркион

Св. Ириней Лионски, Срещу ересите (5 книги)

Св. Хиполит Римски, Произведения  Антиеретични творби, Екзегетични произведения, Съчинения, посветени на историята и църковния ред

Тертулиан  Произведения от периода 197203 г., Произведения от т.нар. „монтанистки период”, Учение за възкресението

Марк Минуций Феликс

Св. Киприан Картагенски

Алексадрийска школа

Климент Александрийски

Ориген  Александрийски период, Кесарийски период, Тълкувание на Писанието, Основни аспекти на учението на Ориген според „За началата”

II. Раннохристиянски автори от втората половина на III и IV век сл. Хр.

Последователи на Ориген

Дионисий Александрийски

Св. Григорий Чудотворец

Евсевий Кесарийски

Историци след Евсевий Кесарийски

Филостригий

Сократ

Созомен

Противници на Ориген IIIIV в.

Юлий Африкански

Лукиан Антиохийски

Св. Методий Олимпийски

Антиохийска школа

Диодор Тарсийски

Теодор Мопсуестки

Св. Йоан Златоуст

Паладий от Еленополис

Изидор Пелусиот

Несторий

Блаж. Теодорит Кирски

Кападокийската школа

Св. Василий Велики  Догматични съчинения, Съчинения с аскетичен характер, Екзегеза, Проповеди, литургия, писма, Учение

Св. Григорий Назиански (Богослов) – Слова, Стихове, Писма; Учение – Богопознание, Св. Троица, Христология

Св. Григорий от Ниса  Екзегетично-хомилетични произведения, Догматико-полемични съчинения, Нравствено-аскетически произведения, Проповеди, Писма; Учение

Александрия след Ориген

Св. Атанасий Велики  Апологетически съчинения, Догматико-полемични съчинения, Историко-полемични произведения, Екзегетични съчинения, Аскетични съчинения, Пасхални (празнични) послания

Учение  Св. Троица, Христология, Сотериология

Св. Кирил Александрийски  Екзегетични произведения върху Стария завет, Екзегетични произведения върху Нови завет, Догматико-полемични произведения, Апологетични произведения, Пасхални послания, Проповеди, Писма; Учение

Египетски монаси: Св. Антиохий Велики, Пахомий, Св. Серпион от Тмуис

III. Раннохристиянски латински автори III-IV в.

Увод

Арнобий (Старши)

Лактанций

Комодиан

Златен век на християнската литература на латински език (от смъртта на Лактанций до смъртта на Лъв Велики)

Ювенк

Фирмик Матерн

Марий Викторин

Св. Иларий от Поатие

Осий от Кордова

Други антиариански автори

Св. Амврозий Медиолански  Догматични произведения; Богословие; Св. Амброзий и св. Августин

Авзоний

Св. Павлин епископ Нолански

Сулпиций Север

Никита Ремисиански

Енделехий

Аврелий Пруденций Климент

Св. Йероним  Писма, Полемични произведения; Богословие

Руфин (Аквидейски)

Папи  Юлий, Либерий, Дамас I, Сириций, Атанасий, Инокентий I

Св. Августин  Произведения с автобиографичен характер, Философски произведения, Полемични произведения, Антипелагиански произведения, Егзегетични произведения; Учението за Троицата, Христология, Мариология, Първородният грях; Учение за благодатта и спасението; Тайнства  Покаяние, Евхаристия

Пелагий

Последователи на св. Августин

Павел Орозий

Кводвултдеус

Марий Меркатор

Проспер Тиро от Аквитания (Проспер Аквитански)

Посидий

Италиански писатели от първата половина на V век

Св. Максим Торински

Св. Петър Хризолог

Арнобий Младши

Св. Лъв, Папа римски (Лъв Велики)

Галски автори: Св. Йоан Касиан

Цитирани в текста автори и произведения с латински наименования и съкращения

Основна литература, използвана за съставянето на този курс по патрология

Патрология. Раннохристиянски автори и произведения

Details
Publisher Communitas Foundation
Language Bulgarian
Pages 376
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-9992-89-2
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset