Table of contents

Увод

1. Керамични лампи

1.1. Римски лампи

1.1.1. Лампи, моделирани в калъп

1.1.1.1. Лампи с изображения (Bildlampen)

Тип XVII. Лампи с тъпоъгълен фитилник, фланкиран с волути

Тип XVIII. Лампи със закръглен фитилник, фланкиран с волути

Тип III. Крушовидни лампи със закръглен фитилник, фланкиран с волути

Тип XIХ. Лампи със закръглен фитилник и волути на плещите

Тип XХ. Многофитилни лампи с волутни фитилници и фигурални дръжки

Тип XХI. Лампи с къс и закръглен фитилник

Гръцки лампи от римската епоха

Тип XХII. Лампи с трапецовиден фитилник

Тип V. Крушовидни лампи с масивен закръглен фитилник

1.1.1.2. Лампи с марки (Firmalampen)

Тип XХIV. Лампи със затворен канал върху фитилника

Тип XХV. Лампи с отворен канал върху фитилника към диска

Тип XХVI. Лампи с отворен канал върху фитилника

1.1.1.3. Римски лампи с различни форми

Тип XХVIII. Крушовидни лампи със зърна зад фитилника

Тип XХIX. Правоъгъглни многофитилни лампи

Тип XХXI. Фигурални лампи

1.2. Късноантични лампи

1.2.1. Лампи, моделирани в калъп

Тип XХXII. Ладиевидни лампи

Малоазийски лампи

Тип XХXIV. Лампи с канелиран фитилник

Тип XI. Крушовидни лампи с канал. Зърна на плещите

Тип XХXVI. „Северноафрикански“ лампи

Тип XXXVIII. Крушовидни лампи със сърцевиден диск и канал Iconomu, types XXXII-XXXIII

1.2.1.1.2.2. Римски и късноантични лампи, източени на грънчарско колело

Тип XXXIX. Лампи с малък конкавен „диск“ и слабо конвексни плещи

Тип XL. Биконични лампи с конкавен „диск“

Тип XLI. Лампи без диск с широки конвексни плещи

Тип XLII. Лампи с плосък „диск“

Лампи с нетипична или особена форма, изработени в калъп или на грънчарско колело

Канделабри

2. Метални (бронзови) лампи

2.1. Римски лампи

Тип XLVII. Лампи с биконвексен профил и удължен фитилник с волути

Тип XLIХ. Лампи с отворен резервоар и дегенерирали волути в основата на фитилника

Тип L. Лампи с удължена крушовидна форма

Тип LI. Крушовидни лампи

Тип LII. Лампи с къс сърцевиден фитилник

2.1.1. Лампи с канал върху фитилника

Тип LIII. Лампи със затворен канал върху фитилника

Тип LIV. Лампи с отворен канал върху фитилника към диска

Тип LV. Лампи с отворен канал

Тип LVI. Фигурални лампи

Лампи с нетипична или особена форма

2.2. Късноантични лампи

Тип LIX. Лампи с крушовиден биконвексен резервоар

Тип LX. Фигурални лампи

3. Калъпи за лампи

Заключение

Антични лампи от Северозападна България

 

 

...

Details
Publisher Bulgarian North-West Library
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 198
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 0204-4013
Creation date 2014
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset