Table of contents

А. Анчев. От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов до Българската аналитичнопсихологическа антропология

Е. Цанева. QUO VADIS: изследователската парадигма на Българската традиционна култура между минали лоялности и съвременни изкушения

Е. Троева. Традиционна социална организация и норми на поведение на населението в Годечко  Драгоманско. Царибродския регион през първата половина на XX век

В. Васева. Календарни обичаи на българите в Румъния зимен цикъл (Етнографски наблюдения в края на XX век)

П. Банкова. Спомени за детството в големия град

К. Дончев. Договорите според обичая в югозападните Родопи от края на XIX до средата на XX век

М. Маркова. Структура и организация на храненията на общността, свързани с новороденото и малкото дете (По материали от българската традиция)

А. Кирилова. Пенсиониране — социални практики и културни характеристики

М. Галанова. Под взора на всевишния Семантичните стойности на някои художествени детайли от традиционното народно изобразително изкуство. Втора част

А. Комитска. Традиционни женски прически и забраждания от Македония (XIX средата на XX век)

А. Стефанова. Психологически подход към фолклора в научните изследвания на Михаил Арнаудов

В. Периклиева. Ние сме комшии со нивата Локална религиозност и идентичност в пограничния регион на Петрич, България и Струмица, Македония

Етнографски проблеми на народната култура – Том 10

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 488
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-322-685-6
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset