Allied Control Commission (ACC) in Bulgaria (November 1944  December 1947). Documets. Part one (The Great Powers and Bulgaria 19441947. Volume 2)

 

Table of contents 

Съюзната контролна комисия в България

I. Протоколи от съвещания на СКК. Протоколи от заседания на пълномощниците на СКК в областите на страната. Организационни и административни въпроси

II. Доклади и отчети на групата на политсъветника в СКК

III. СКК и политическите борби в България. Избори за ОНС (1945) и за ВНС (1946)

IV. СКК, правителството на Отечествения фронт и комисарството по изпълнение на съглашението за примирие

Приложения

--

I. Протоколы сoвещаний СКК. Протоколы заседаний уполномоченных представителей СКК в областях страны. Организационные и административные вопросы СКК

II. Доклады и отчеты группы политсоветника в СКК

III. СКК и политическая борьба в Болгарии. Выборы в ОНС (1945) и в ВНС (1946)

IV. СКК, правительств Отечественного фронта и комиссариат по выполнию соглашения о перемирии

Приложения

Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944 - декември 1947 г.)
Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 932
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-322-919-2
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset