Bertrand Russell. A History of Western Philosophy. Volume 3: Modern Philosophy
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Първа част. От Ренесанса до Хюм

Глава 1. Основни характеристики

Глава 2. Италианският ренесанс

Глава 3. Макиавели

Глава 4. Еразъм и Мор

Глава 5. Реформация и контрареформация

Глава 6. Възходът на науката

Глава 7. Френсис Бейкън

Глава 8. Хобсовият „левиатан“

Глава 9. Декарт

Глава 10. Спиноза

Глава 11. Лайбниц

Глава 12. Философският либерализъм

Глава 13. Теорията на познанието у Лок

Глава 14. Политическата философия на Лок

Глава 15. Влиянието на Лок

Глава 16. Бъркли

Глава 17. Хюм

Втора част. От Русо до наши дни

Глава 18. Романтичното движение

Глава 19. Русо

Глава 20. Кант

Глава 21. Течения в мисълта на деветнайсети век

Глава 22. Хегел

Глава 23. Байрон

Глава 24. Шопенхауер

Глава 25. Ницше

Глава 26. Утилитаристите

Глава 27. Карл Маркс

Глава 28. Бергсон

Глава 29. Уилям Джеймс

Глава 30. Джон Дюн

Глава 31. Философия на логическия анализ

Именен показалец

История на западната философия. Том II. Средновековна католическа философия

Details
Publisher Sky Print
Language Bulgarian
Pages 480
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-390-142-5
Creation date 2018
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset