A foreign culture up close: Current musical practices of the Sorbs in the Lusatia bicultural region of Germany
 

     The book presents the results of a long-term research project on current musical practices of the Sorbs from the Lusatia (Lausitz) region of Germany. In Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

Уводни думи

Раздел първи. Лужишкосербската песен и детското музикално възпитание/образование: моменти, тенденции, личности

Глава първа. Музикално възпитание в училището

1. Лужишкосербската култура

1.1. Към основния проблем

1.2. Емпирични и теоритически основания на проблема

1.3. Разклонения на основния проблем

1.4. Конференция в Котбус

2. Пеещите серби отблизо: подрастващите

2.1. Нещо за начина ми на работа

2.2. Първо теренно наблюдение в Рекелжиц/Ворклеци

2.3. Училищен празник в Реклевиц

2.4. Две години по-късно

2.5. Проблематизация. Малка „ода за песента“ на фона на едно  акустическо мероприятие

2.6. Дидактически пристрастия на изследователя ousider

2.7. Отново в Рекелвиц

2.8. Часът по музика в репортажен план

2.9. Учебният план

2.10. Изводи, които се отнасят не само до Лужица, но и  например  до България

2.11. Часът по музика в Рекелвиц: критично

2.12. Традицията да се пее

2.13. В скоби: други празници в училище

2.14. Back: музикантската дискусия в Котбус

Глава втора. Сербски песенен материал за деца

1. Въведение

2. Проучване през 20032004

2.1. Сербският свят, отразен в детските песни

3. Проучване през 2005

3.1. Отново за песните и музиката в света на сербщината

3.2. Оценяване в опозиции

3.3. Evergreens

4. Три приноса към сербската детска песен

4.1. Михал Наука: възрожденецът просветител

4.2. Ян Циж: обновителят

4.3. Яндитар Хайнк/Фьорстер: принос към двукултурието

Раздел втори. Лужишкосербско песенно стопанство

Глава първа. Към проблема за народната песен на лужица

1. Поглед към източниците

2. За песните

2.1. Смолеровата сбирка

Глава втора. Пеенето като опазваща традиция

1. Минимумът сербскост

2. Студентски празник в Лайпциг

2.1. Програмата в Лайпциг

2.2. Oпростяване

2.3. Back: програмата  редукции на текстове и поправка при акцентите

3. Рожден ден в Кроствиц

4. Хор „Делани“

5. Надпяване в неформална сбирка

Глава трета. Групата „Волберношче“

1. Оръжие срещу забравата

2. Приятели на сербите

3. Песенни прояви  про и контра

4. „Волберношче“: компактдискът

5. Сравнително: пеят поети

6. Две реплики в допълнение

7. Каденцa

Глава четвърта. Слепянски канторки

1. Нещо за подрегионите на Сербска Лужица

2. Дискусия за сербскостта на Слепо

3. Музикалноисторическа справка

4. Новите канторки

5. Ленка Новакова

6. Разговорът

6.1. Интермецо

6.2. Интермецо II

6.3. Интермецо III

7. Концертът в Краушвиц

8. Фолклорният ансамбъл в Слепо

9. Методологически бележки

10. “Witaj naleto!”

10.1. Суровината

10.2. Обработката

Раздел трети. Съвременна лужишкосербска музикална култура: певческо-солистично, композиторско и ансамблово дело

Глава първа. Щефан Ноак, Алтус: опит за етномузиколожки и социокултурен портрет

1. Първо чуване

2. Запознаване с Щефан Ноак

3. Произход, ранно музициране

4. Работа в Сербский национален ансамбъл

5. Определяне на гласовата разновидност

6. Сербски мъжки квинтет

7. В търсене на място сред контратенорите

8. Възход. и безработица

9. Концертна дейност

10. Applied Ethnomusicolgy

11. Щефан Ноак като представител на лужишкосербската музикална култура

12. Последен щрих

Глава втора. Таня Донат, мецосопран: не съм сигурна дали бих станала певица, ако я нямаше лужишкосербската музикална култура

1. Обучение за певица

2. Сербска музика: прихващане

3. Обучение за певица II

4. Борба за реализация

5. Книжовна дейност

6. Би/поликултурност

7. А сербското?

8. На път към една Шубертиада

Глава трета. Композиторът Юро Миетшк: опит върху смисъла на музиката му

1. Източниците

2. Основна задача

3. Тълкуване

4. Разговор с Юро Миетшк

Глава четвърта. Сербски национален ансамбъл

1. Създаване

2. Изказвания на участници първосъздатели

3. Изказвания на по-сетнешни участници

4. Някои изводи

5. Видеоархивът като терен

6. Празникът Птича сватба и СНА

7. Детска програма Птича сватба

8. Птича сватба за възрастни

9. Големи (гала) програми на СНА

10. „Лужишки миниатюри“

11. По пътя на пазарното стопанство

12. „Годината на кралете“

13. Мюзикъли за деца

14. Концертна дейност: симфонично и ораториално изпълнителство

Раздел четвърти Медии и популярна музика на серболужишки език

Глава първа. Радио на серболужишки език

1. Социокултурни и политически контексти на работа

2. Малко история

3. MDR 1 Radio Sachsen (Serbski rozhłós): сербоезична програма от Бауцен

3.1. Словесни рубрики. Езикови аспекти

3.2. Музиката в сутрешния Serbski rozhłós

3.3. Неделна сербоезична програма на MDR 1, Радио Саксония, Студио Бауцен

3.4. Младежко радиопредаване “Satkula”

4. Сербско/вендска програма на RBB (Radio Berlin Brandenburg)  Котбус Bramborske serbske radijo

4.1. Конструираната реалност на радиото

4.2. Концерти „на живо“. “Bubak”. За още един вид междужанрови музикални съседства в BSR

4.3. А публиката?

Глава втора. Сербска поп- и рокмузика

1. Кабаретна песен

1.1. Шлагерът в Горна Лужица

1.2. Шлагерът в Долна Лужица

1.3. Лужишкото село произвежда попкултура

1.4. “DeyziDoxs” от Остро

1.5. Една зряла роктворба: Miserere Eis

1.6. Още лужишки рокразвития

1.7. “Awful Noise” и сербската проблематика

1.8. “Reincarnation”: New Metal с фолкподплата

1.9. „Един особен музикален фестивал“

1.10. Кабаретистът Марко Шмоле

Вместо заключение  мнения на читатели

Литература

Дискография

Интернет страници

Нотни издания

Учебни помагала и звуконосители

Резюме на английски език Summary in English

Чуждата култура отблизо. Актуални музикални практики на сербите в двукултурната обаст Лужица в Германия

Details
Publisher Institute of Art Studies
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 320
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8594-22-6
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset