Ethnogenesis and migration in Eurasia during the Antiquity and Early Middle Ages and the place of the Bulgars in these processes
Original title: Етногенеза и миграции в Евразия през древността и ранното средновековие и мястото на древните българи в тях
Language: Bulgarian. Category: Proto-Bulgarians

 

Table of contents

Предговор

Увод

1. Кратък преглед на теориите за произхода

2. Епоха на древните миграции

В дълбините на палеолита

Прединдоевропейска Европа

Индоевропейска прародина

Културата на бойните брадви и шнуровата керамика

Сревноднепровска и Фатяновска култури

Тшинецка култура и „култура на щриховата керамика“

Индоевропеизацията на Европа

Ямно-катакомбна култура

Балканите и Мала Азия

3. Големият индоевропейски поход на изток

Афанасиевска култура

Окуневска култура

Андроновска култура

Срубна култура

Абашевска култура

Индоиранската миграция на изток

Варварската (андроновска) окупация на Средна Азия и гибелта на авестийската цивилизация

4. Загадъчните белокожи съседи на Древен Китай

Карасукска култура

Тагарска култура

Пазарикска култура

„Звериният стил“ като маркер за евразийските миграции

5. Възникване и разпространение на източноиранските и тохарските езици

6. Юечжите и усуните в Синцзян и Средна Азия

Юечжи

Усуни

Западният край

7. Сарматите, кангюй, аланите и оногурите, аланго и уананшана

Сарматите

Кангюй

Алани, внъндури, оногури, аланго и уананшана

8. Потомците на сйявуш и загадката на мадарския конник

9. Ефталити, булоцзи и авари

Ефталити  хуа, булоцзи, цзе

Етимология на етнонима „българи“

Авари

Потомци на ефталитите

10. Произход и етногенеза на алтайските народи

Алтайски проблем

Хунну, дунху, сушен и техните потомци

Възникване на тюркския свят

11. Волжките българи и татарите, произход и етногенеза

12. Българи, алани и хони в кавказ

Внъндури, епагерити, дуло-двали, сираки и аорси, сатархи/тохари и спали

Алани и хони

13. Възникването на Кубратова България

14. Някои археологични паралели между българи и алани

15. Панонските българи  по следите на една загадка

16. Българи и славяни на Балканите

17. Опит за исторически синтез

Използвана литература

Азбучник на някои използвани етноними и топоними

Основни китайски династични хроники

Етногенеза и миграции в Евразия през древността и ранното средновековие и мястото на древните българи в тях

 

Details
Publisher Tangra TanNakRa
Language Bulgarian
Pages 536
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-378-053-2
Creation date 2009
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset