The waqfs in Bulgaria: Proceedings of the conference The treatment of waqfs properties in Bulgaria in the transition from imperial to national government, Sofia University "St. Kliment Ohridski ”, October 11, 2019
Category: Ottoman studies
Вакъфите в България
Language: Bulgarian

 
Table of contents

Предговор

Д. Борисов. Османският поземлен вакъф  същност и инструментализация

Г. Бойков, М. Кипровска. Вакъфските села и сгради в България през османския период

Х. Христозов. Вакъфът на Джедид (Семиз) Али паша в Родопите: пространствени и социални измерения на пасищната екология

П. Митев. Вакъфите в поземлените отношения през епохата на Танзимата

В. Янчев, В. Станев. Вакъфите в свободна България (18771885)

В. Танкова. Вакъфите: заплетените имуществени отношения в Източна Румелия (18791885)

В. Янчев, В. Станев. Вакъфският въпрос в съединена България (18851913)

О. Събев. За съдбата на османските вакъфски библиотеки в България след Освобождението

Х. Беров. Стопански аспекти на вакъфския въпрос в България (18781912)

М. Вълков. Вакъфите в България между двете световни войни

Г. Бурнаски. Съдбата на вакъфските имоти в Народна република България

И. Страхилов, С. Каракушева. Османското наследство отвъд утвърдения дискурс: спомени, разкази и практики на наследяване

Показалец

 

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 472
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4848-1
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset