Sufism, architecture and art of the Turks in Bulgaria. Selected studies, volume 2

 

Table of contents

Предговор

Халветийският шейх Бали Ефенди и неговото тюрбе в София

Бекташкото тюрбе в село Богомил, Харманлийско (история и легенди)

Накшбендският шейн Сабри Хюсеин (Софта баба) и неговото тюрбе в Тутраканщ

Джамията на Осман Пазвантоглу във Видин

Турска надгробна каменна пластика в България (символи и орнаменти)

Арабска монументална епиграфика в декорацията на османската архитектура в България (за историята на калиграфските школи и стилове)

Декоративни арабографични композиции в България (свещени картини-надписи)

Култът към огъня в традициите на къзълбашите от североизточна България

Ритуално пиене на алкохол при хетеродоксните мюсюлмани в България

За институцията Джем и церемонията Айин-и Джем при хетеродоксните мюсюлмани в България

Карнавални игри на къзълбашите от североизточна България

Типологично сходство между културните традиции на ахиите от Анадола и на хетеродоксните мюсюлмани в България

Влияние на ахийската институция върху формирането и функционирането на занаятчийските сдружения (еснафите) по българските земи

Приложение с илюстрации

List of illustrations

Речник на турско-арабско-персийските термини и названия: том 12

Summaries in English

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 396
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-322-614-6
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset