Comparative Political Systems: Historical and contemporary political systems
Сравнителни политически системи. Исторически и съвременни политически системи
Category: Political science

Language: Bulgarian

 

The book offers an in-depth comparative analysis of the main political institutions and systems of government.

 

Table of contents

Предговор
Теоретико-методологическо въведение
Политика, политическа система и политически режим
Дефиниране на политиката
Изкуството и науката за управлението на държавата
Взаимоотношения, включващи власт, управление (ръководство) или господство
Понятието политика в съвременната политология. Политиката като публична дейност
Основният въпрос на политиката
Политика, право и морал
Метаморфозите на политиката в началото на XXI век
Политическа система и политически режим
Властта - вездесъщо понятие
Понятието власт в политологията и обществените науки
Властта - възможност за налагане на воля и цел
Власт - влияние (властта = вид особено влияние)
Властта - качество на личността и организациите
Властта - асиметрично социално отношение
Властта - интегрираща и управленска подсистема на обществото
Властта и властолюбецът
Инструменти и източници на властта
Основни инструменти на властта (видове власт)
Основни източници на властта
Типология на властта
Държавната власт. Държавници
Дефиниране на държавата
Защо държавата се определя като публична власт
Легитимност на държавната публична власт
Функции на държавната публична власт в края на XX и началото на XXI век
Призваният политик или държавникът
Политици, които живеят за политиката, и политици, които живеят от политиката
Професията на политика - най-опасната (Ричърд Никсън)
Политиканът
Държавникът
Исторически политически системи
Политически системи през древността: Класификация и характеристика
Аристокрация
Олигархия
Антична полисна демокрация
Елинската демокрация. Речта на Перикъл за атинската демокрация
Римската сенатска република ("Potestas in populo, auctoritas in senatu est" - Цицерон)
Тирания
Древноизточна деспотия
Диктатура (римска)
Империя
Феодални политически системи през средновековието
Особености на феодалните монархии в Западна Европа
Особености на българската средновековна монархия
Общото и особеното (уникалното) в държавната уредба на ранносредновековната българска монархия (VII - XI век)
Държавна уредба на Българското царство (XII - XIV век). Прилики и разлики с византийската императорска традиция
Политическа система на съсловни градове републики (Флоренция, Венеция, Генуа и Дубровник)
Централизирани абсолютни монархии в Западна Европа (XV - XVIII век)
Съвременни политически системи
Конституционно-плуралистични (демократични) политически системи: Обща характеристика, принципи, типология
Историческо формиране
Общи характеристики и принципи
Прескриптивна и дескриптивна демокрация. Полиархия. Постдемокрация
Обратната страна на демокрацията. Недостатъци и опасности
Алтернативни модели и идеологически конкуренти
Типология на конституционно-плуралистичните политически системи
Парламентарни системи на управление
Конституционна и парламентарна монархия: или ли разлика? ("Монархът царува, но не управлява" - Тиер)
Държавен глава: монарх или президент
Парламентарна република: обща характеристика и ефективност
Особености на парламентарната система на управление в България
Президентски системи на управление
Разделение и взаимодействие между законодателна и изпълнителна власт
Механизми на взаимно въздържане и уравновесяване на властта на президента и Конгреса в САЩ
Президентско лидерство
Особености на президентските избори в САЩ ("Период на общонационална криза" - Токвил)
Мястото на Върховния федерален съд в политическата система на САЩ
Разпространение на президентската система. Латинска Америка и Азия
Полупрезидентски системи на управление
Историческо формиране. Приносът на Финландия (финландската диархия)
Полупрезидентския режим - съвместно управление на едно правителство от парламентарен тип и един държавен глава от президентски тип
Особености на полупрезидентската система в различните страни
Полупрезидентските системи в държавите от непознатото съзвездие (Дюверже)
Новите полупрезидентски системи, установени след 1989 г. в Източна Европа и Руската федерация
Конституционни правомощия и действителна власт на президентите: съпоставителен анализ
Парламентаризъм
Исторически корени на парламентаризма
Парламентът като народно представителство
Функции на парламента
Създаване на закони
Контрол над изпълнителната власт
Комуникационен форум. Открит форум на мнение и дебати
Видове мандати на парламентариста
Свободни мандати
Императивни мандати
Парламентарни фракции. Типове парламенти. Вземане на решения
Критики на парламентаризма
Правителство и държавна администрация
Дефиниране на понятията изпълнителна власт и правителство
Изпълнителна власт
Какво означава понятието правителство
Модели на формиране и стабилитет на правителствата в Европа
Компетентност на правителственото управление
Основни характеристики на административната система (Теория за бюрокрацията на Макс Вебер и нейното актуално значение
Избирателни системи и политически системи
Мажоритарна избирателна система
Мажоритарна система на относителното мнозинство
Мажоритарна система на абсолютното мнозинство
Пропорционална избирателна система
Смесена избирателна система. Персонализирана пропорционална система в Германия
Три закона на взаимовръзка между избирателни и партийни системи (Морис Дюверже)
Унитарна държава, федерация и конфедерация
Унитарна държава
Обща характеристика
България - единна (унитарна) държава
Франция - най-централизираната европейска държава (Ив Лакост)
Великобритания и Испания - между унитарния и федералния модел. Случаите Шотландия и Каталуния
Федерация
Характерни признаци, отличаващи федеративната от унитарната държава
Особености на федерациите в Европа (Швейцария, Германия, Австрия, Белгия и Русия)
Основни изводи за федералния модел
Конфедерация
Обща характеристика
Исторически конфедерации
Съвременни конфедерации
Конфедерацията - преходна форма на обединение
Конфедерация, лична уния и реална уния
Теокрация и светска държава
Исторически теокрации. Особености на османската теократична деспотия
Съвременни ислямски политически теокрации
Уахабитско кралство Саудитска Арабия
Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ или ДАЕШ), от 29 юни 2014 г. Ислямска държава (ИД) - халифат
Афганистан на талибаните (1996 - 2001)
Султанат Бруней (Малайска ислямска монархия)
Хибридни политически режими с ислямски теократични елементи
Съвременни християнски и будистки теокрации
Ватикан (лат. Status Civitatis Vaticanas; итал. Stato della Citta del Vaticano; държава град Ватикан)
Тибет (1912 - 1951)
Светска държава
Светска държава и религиозни обединения (църкви)
Светска държава и религия
Други съвременни политически системи
Тоталитаризмът: научно или идеологическо понятие
Авторитаризъм: военни диктатури, корпоративен авторитаризъм и др.
Особености на китайския модел
Социализъм с китайска специфика (Дън Сяопин)
Сяокан Общество (Си Дзинпин)
Нация, национална идентичност, глобализация
Нация и национална държава
Национална идентичност (Кои сме ние?)
Национален характер: мит или реалност
Патриотизъм, национално достойнство, национален нихилизъм
Противоречивото въздействие на глобализацията върху националната идентичност и националните държави
Речник на основните понятия
Таблици, схеми и фигури
Библиография
Приложение. Най-успешните български министър-председатели (1879 - 2009)
Comparative Political Systems (Historical and contemporary political systems)

 

Details
Publisher University of National and World Economy Publishing
Language Bulgarian
Pages 386
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-232-520-6
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset