Russia: Integral type and national identity. Biased and unbiased analysis of national mentality 
Интегральный тип России: в поисках национальной идентичности. Пристрастно-беспристрастный анализ отечественного менталитета
Category: Regional studies  Russia
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Какво знаем за себе си?

Глава I. Соционично странознание

1. Социониката, наука за 16-те типа психика

2. Интегрален тип на страната

3. Информационна структура на психиката

4. Информационни потоци

4.1. Логика: структурна логика и делова логика

4.2. Етика: етика на емоциите и етика на отношенията

4.3. Сензорика: волева сензорика и сетивна сензорика

4.4. Интуиция: интуиция за възможностите и интуиция за времето

Глава II. Интегралният тип на Русия

1. Автентични функции

1.1. Първа функция (базова). Волева сензорика

1.1.1. За „юмруците на доброто“

1.1.2. 1/6 от земната суша

1.1.3. Огради, коли, къщи

1.1.4. Великата военна държава

1.1.5. „Воювахме преди до смърт, не искаме и този път...“

1.1. 6. „Който дойде при нас с меч, от меч ще загине“

1.1.7. Националната идея

1.1.8. Гордостта

1.1.9. Свободата като волност

1.2. Втора функция (творческа). Структурна логика

1.2.1. Науката

1.2.2. Вертикалата на властта и йерархичните структури

1.2.3. Справедливостта и истината

1.3. Две автентични функции: волева сензорика и структурна логика

1.3.1. Колективизмът

1.3.2. Държавата и бизнесът

1.3.3. Взаимното поръчителство

1.3.4. Бюрокрацията

1.3.5. Може ли Русия да победи бюрокрацията?

1.3.6. Корупцията

1.3.7. Може ли Русия да победи корупцията?

1.3.8. „Гювечът“

2. Квадратът на имитацията

2.1. Разпределение на силата на функциите в модела А

2.2. Моделът А като инструмент за оценка

2.3. Специализирани устройства по обработката на информация

3. Блокът на социалната адаптация

3.1. Трета функция (ролева). Интуиция за възможностите

3.1.1. Сиромах човек  жив дявол

3.1.2. Няма нищо по-временно от постоянното

3.1.3. Белким и кешки

3.1.4. Стой, не мърдай!

3.1.5. Спорът на западници и славянофили

3.2. Четвърта функция (болева). Етика на отношенията

3.2.1. Покрай сухото гори и суровото

3.2.2. Жертвите на сталинските репресии и болевата етика на отношенията

3.2.3. Суровостта и безразличието

3.2.4. Своите и чуждите

3.2.5. Образът на врага

3.2.6. „Ако твой приятел за дни...“

3.2.7. „Аз съм стар войник и не зная любовни думи“

3.2.8. Мъжът и жената

3.2.9. Семейството като клетка на обществото

3.2.10. Има ли почва психологията у нас?

3.2.11. Жуков и възпитанието

4. Детският блок

4.1. Пета функция (сугестивна). Интуиция за времето

4.1.1. „Там, отвъд хоризонта...“

4.1.2. Светлото бъдеще

4.1.3. Руснакът впряга дълго, но пък кара бързо

4.1.4. Хоризонтите на планиране

4.1.5. Историята

4.1.6. Игра с далечна перспектива: защо Русия не е Америка

4.2. Шеста функция (референтна). Етика на емоциите

4.2.1. Емоциите като индикатор на отношения

4.2.2. От мъката до радостта

4.2.3. „Свири, хармонико!“

4.2.4. „Кочияш, карай към „Яр“!“

4.2.5. Загадъчната руска душа

4.2.6. „...Разрухата не е в клозетите, а в главите“

4.2.7. Уроците на историята

4.2.8. Как и къде проявяваме емоции

4.2.9. Да си го изкараш

4.2.10. Децата не бива да шумят

5. Блокът за самозащита

5.1. Седма функция (ограничителна). Сетивна сензорика

5.1.1. Храната

5.1.2. „За нас ли казват, че сме пили много?“

5.1.3. Комфортът

5.1.4. Околната среда

5.1.5. Естетиката

5.1.6. Тялото

5.1.7. Блокадата на Ленинград

5.1.8. Здравето

5.1. 9. „Репресивната“ национална медицина

5.1.10. Старци, инвалиди, сираци. ЛГБТ общности

5.1.11. „В нашата страна секс няма!“

5.1.12. Матът

5.1.13. Лично (Л.Б.)

5.1.14. Кое му е лошото на мата?

5.2. Осма функция (фонова). Делова логика

5.2.1. Настигане и задминаване

5.2.2. От нищо нещо

5.2.3. Работата не е заек, та да избяга

5.2.4. „На ти тук петак за водка и върви, където щеш“

5.2.5. Разпределителната система

5.2.6. Парите

5.2.7. Особености на руския манталитет

5.2.8. Авторско право и интелектуална собственост

Глава III. Какво още за националния ни манталитет може да ни разкаже моделът за обработка на информацията?

1. Признаци на Рейнин

1.1. Позитивисти/Негативисти

1.2.Стратези/Тактици

1.3. Решителни/Разсъдителни

1.4. Аристократи/Демократи

2. Разлики в мотивацията

3. Квадри и квадрални ценности

3.1. Ценности на първата квадра

3.2. Ценности на втората квадра

3.3. Ценности на третата квадра

3.4. Ценности на четвъртата квадра

4. Съдбата на империята

5. Закон за сменяемостта на квадрите

Глава IV. Как са представени типовете в Русия, тяхната роля и междутиповите отношения

1. Статистика на соционичните типове

2. Типовете на втората квадра: приятели, съратници, съперници, врагове

2.1. Жуков  Есенин (дуални отношения)

2.2. уков  Хамлет (активиране)

2.3. Жуков  Максим (огледални отношения)

3. Как се чувстват представителите на различни типове в нашата страна

4. Логици

4.1. Жуков  Дон Кихот (делови отношения)

4.2. Вътрешният политически живот от гледна точка взаимодействие на типовете. Опозиция

4.3. Жуков  Робеспиер (ревизор/ревизируем)

4.4. Няколко думи за структурните логици

4.5. Жуков  Джак (изпълнение/поръчка)

4.6. Жуков  Балзак (полудуални отношения)

4.7. Жуков  Щирлиц (квазитъждество)

4.8. Жуков  Габен (погасяване)

4.9. Няколко думи за деловите логици

5. Етици

5.1. Жуков  Дюма (мираж)

5.2. Жуков  Юго (поръчка/изпълнение)

5.3. Няколко думи за етиците на емоции

5.4. Жуков  Наполеон (родствени)

5.5. Жуков  Драйзър (ревизируем/ревизор)

5.6. Жуков  Достоевски (конфликт)

5.7. Жуков  Хъксли (Свръхаз)

5.8. Няколко думи за етиците на отношенията

Глава V. Русия и САЩ

1. Интегралният тип на Америка

2. Междутиповите отношения между Русия и Америка (Жуков и Джак: отношения на социална поръчка)

3. Заключение

Глава VI. Историческа реконструкция

1. Типово и личностно

2. Защо трябва да познаваме типовете на историческите личности?

3. Методи за диагностика на исторически личности

Глава VII. Хора, оставили следа в историята на Русия и света

1. Тип Жуков

1.1. Петър I Велики (16721725)

1.2. Пьотър Аркадиевич Столипин (18621911)

2. Тип Хамлет

2.1. Николай II Александрович Романов (18681918)

2.2. Владимир Илич Ленин (Улянов) (18701924)

2.3. Лев Давидович Троцки (Бронштейн) (18791940)

3. Тип Есенин

3.1. Михаил Иларионович Кутузов (17451813)

3.2. Николай Василиевич Гогол (18091852)

3.3. Егор Тимурович Гайдар (19562009)

4. Тип Максим

4.1. Максим Горки (Алексей Максимович Пешков) (18681936)

Заключение

Приложение

Русия: Интегрален тип и национална идентичност. Пристрастно-безпристрастен анализ на руския манталитет

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 416
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0363-9
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset