Rome and Constantinople during the Dark Ages
Рим и Константинопол през Тъмните векове
Category: Medieval history
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Глава Първа. Византийското Папство: Папите, Римският дукат, Константинопол и възникването на Папската държава през VII и VIII век

1. Папи и дуксове на Рим (VIIVIII век)

2. Формиране и устройство на Папската държава (VIIVIII век)

Глава втора. Трулският събор и неговите последствия

1. Историческият контекст

2. По пътя към Трулския събор

3. Законотворчество

4. Какъв е статутът на събора в Трул?

5. Вероизповедание, монетосечене и политика

6. Заключение

Глава трета. Илирик, Панония и Южна Италия в папската политика през Късната античност и Ранното средновековие

1. Източен и Западен Илирик

2. Илирийските Църкви между Рим и Константинопол

2.1. Въпросът за Източен Илирик

2.2. Прехвърлянето на Илирик, Сицилия и Калабрия

2.3. Панония и България в папската и византийската политика  

Приложения

Приложение I. Образът на император Ираклий в историографията, литературата и изобразителното изкуство

Приложение II. Кой е Погонат?

Приложение III. За един уникален солид и двама узурпатори

Приложение IV. Папско монетосечене

Приложение V. Никита Хартофилакс за схизмата и греховете на Рим

Приложение VI. Поздравително слово обръщение на светите отци, събрали се в Константинопол, в залата Трул на императорския дворец, до преблагочестивия василевс Юстиниан

Илюстрации

Избрана библиография

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 192
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-208-228-4
Creation date 2020
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset