Typology and Chronology of Late Bronze Age and Early Iron Age
Bronze Socketed Spearheads in Southeastern Europe
Author: Lyuben Leshtakov. Language: Bulgarian with an extended summary in English 

 

   The book is an attempt to build a typology and follow the chronological development of bronze socketed spearheads in the Mycenaean world and the eastern part of Central Europe, their origins and influence in the Bronze Age warfare.

 

Table of Contents

Списък на съкращенията използвани в текста

Транслитерация

Предговор

Увод

Глава І. Върхове за копия. Типология, датировка и разпространение

Критерии за изграждане на типологията

Форма А

Форма В

Форма С

Форма D

Форма Е

Форма F

Форма G

Форма H

Форма І

Форма J

Форма K

Форма L

Глава ІІ. Украса на върховете за копия и сауротерите

А. Негативна украса

Б. Позитивна украса

В. Видове напречни сечения на средно ребро

Глава ІІІ. Технология на производството

Глава ІV. Употреба

Глава V. Произход и хронологическо развитие на върховете за копия в Югоизточна Европа

Заключение. Регионални особености на върховете за копия от Югоизточна Европа в контекста на развитието на този вид оръжие в Европейската металургична провинция

Приложение І. Типологическо и хронологическо развитие на сауротерите през КБЕ в Югоизточна Европа

Приложение ІІ. Списъци на цифровите и буквени означения на карти 2434

Приложение III.

1. Списък н а върховете за копия с гравирани линии, успоредни на страните на острието

2. Списък на върховете за копия с декоративни ребра, успоредни на страните на острието

3. Списък на върховете за копия с декоративни ребра, успоредни на средното ребро

4. Списък на върховете за копия с четири ребра разположени на острието

5. Списък на върховете за копия с производствени дефекти

Приложение ІV. Каталог на бронзовите върхове за копия, намерени на територията на България

English Summary. Typology and Chronology of Late Bronze Age and Early Iron Age Bronze Socketed Spearheads in Southeastern Europe

Catalogue of bronze spear- and javelinheads in Bulgaria

List of illustrations

Списък на съкращенията използвани при цитиране

Цитирана литература

Предметен показалец

Индекс на населените места споменати в текста

Табла с илюстрации

Карти

Таблици

Типология и хронология на бронзовите върхове за копия от късната бронзова и началото на ранножелязната епоха в Югоизточна Европа

Details
Publisher ATE – Ars et Technica Explicatus
Language Bulgarian with an extended summary in English
Pages 620
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-619-90348-2-8
Creation date 2015
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset