Vaxevo: Prehistoric Settlements
Author: Stefan Chohadzhiev Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

Въведение

Ваксево  „Студената вода“

Глава I. Местоположение, история на проучванията, стратиграфия, периодизация и хронология

Глава II. Архитектура и отбранителни съоръжения

Глава III. Стопанство

1. Кремъчна колекция от Ваксево – типологическо описание и трасологически анализ

2. Каменни изделия

3. Керамични изделия

4. Меден клин

5. Анализ на овъглени растителни останки

6. Животните от праисторическото селище край с. Ваксево, биотопът им и изработените от техните останки артефакти

Глава IV. Характеристика на керамиката

1. Ранен неолит  I и II хоризонт

2. Ранен неолит  III хоризонт

3. Среден неолите  IV хоризонт

4. Късен енеолит  V хоризонт

5. Финал на енеолита  VI хоризонт

6. Ранна бронзова епоха  VII хоризонт

Глава V. Духовен живот

1. Антропорфна изображения

2. Зооморфна пластика

3. Култови масички

4. Дребни предмети

5. Неясни предмети

6. Погребални обреди

7. Антропологическа характеристика

Ваксево  „Сланец“

Глава VI. Местоположение, стратиграфия, характеристика на керамиката и относителна хронология

Ваксево  „Скалето“

Глава VII. Местоположение, история на проучванията и стратиграфия

Глава VIII. Характеристика на кермиката

Глава IX. Антропоморфна, зооморфна пластика и други дребни предмети

Заключение

Фигури

Използвани съкращения

Използвана литература

Summary

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 254
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-775-067-8
Creation date 2001
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset