Unusual burial practices, special dead and dangerous dead in the Late Eneolithic (according to date from the territory of Bulgaria)
Ungewöhnliche Bestattungspraktiken, spezielle Tote und gefährliche Tote in späten Äneolithikum (nach Angaben aus dem Territorium Bulgariens)
Language: Bulgarian with summaries in English and GermanTable of contents

За необичайното сред обичайното

Необичайните погребални практики и разбирането на религиозната система на древните общества

Въведение

Глава I. Историографски преглед на изследванията

Глава II. Некрополи, единични гробове в извънселищна и селищна среда от Kъсния Eнеолит в Bългария

Култура Варна

Некропол Варна I

Некропол Варна III

Некропол Девня

Некропол Дуранкулак

Праисторически солодобивен център Провадия– Солницата

Култура Коджадермен–Гумелница–Караново VI

Некрополи

Късноенеолитни гробове от некропола на Берекетска селищна могила

Некропол Виница

Некропол Голямо Делчево

Некропол Демир Баба теке

Некропол Каменово

Некропол Козарева могила

Некропол Кошарна

Некропол Лиляк

Некропол Ловец  Змийския остров

Некропол Овчарово

Некропол Омуртаг

Некропол Радинград

Некропол Смядово

Некропол Сушина

Некропол Търговище

Единични гробове извън селища

Единичен гроб при с. Помощица

Единичен гроб при с. Рупките

Гробове и скелетни останки в селищна среда

Гробна находка от Азмашка селищна могила

Скелетни останки в с.м. Коджадермен

Единичен гроб в с.м. Кошарна

Гробни находки в с.м. Кубрат

Гробни находки в с.м. Нова Надежда

Гробни находки в с.м. Русе

Скелетни останки в с.м. Хотница

Гробни находки в с.м. Юнаците

Гробни и скелетни находки в пещери и рудници

Скелетни находки в Деветашката пещера

Гробна находка от пещерата Харамийска дупка

Скелетна находка от пещера в Харман Кая

Гробове в рудник „Аибунар“

Стандартен погребален обред в културните комплекси Варна и Коджадермен–Гумелница–Караново VI

Глава III. Необичайни погребални практики

Двойни, тройни и колективни гробове

Позиция

Ориентация

Гробен инвентар

Зърна

Животински кости

Инвентар в устата

Камъни

Забити остри предмети в дъното на гробната яма

Буци глина и рядко срещани предмети

Фрагментирани фигурки

Използване на огън в погребалния обред

Червена охра

Манипулации върху трупа или скелета

Погребения на черепи или скелети без глави

Следсмъртни интервенции с цел извличане на определени кости

Трупоразчленяване

Членовредителство

Вторични погребения

Добавяне на кости от друг индивид

Глава IV. Причини за прилагането на необичайни погребални практики

Социално положение

Болните и старците  от „Осанна“ до „Разпни го“

Чужденците  обичайните заподозрени

Извънредни обстоятелства, конфликти, престъпления и наказания

„Добра“ и „лоша“ смърт

Култове и жертвоприношения

Заключение

Използвани съкращения

Библиография          

Резюме на немски език

Резюме на английски език

Каталог

Таблици

Необичайни погребални практики, специални мъртви и опасни мъртви през късния енеолит

Details
Publisher Trud
Language Bulgarian with summaries in English and German
Pages 304
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-398-576-0
Creation date 2018
Size 14 x 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset