The Late Eneolithic Society on the Central Balkans (Excavations and Research, vol. 33)
Късноенеолитното общество в българските земи
Language: Bulgarian a with summary in English
Category: Chalcolithic 

 

Table of contents

От автора

Глава I. Видове късноенеолитни обекти. Строителство и архитектура. Укрепителни системи. Организация на поселищния живот

Глава II. Организация на поминъците, домашните занятия, занаятчийски произвoдства и търговия

Глава III. Организация на религиозния живот

Глава IV. Познанието на човека от края на каменоmeдната епоха

Глава V. Право и общество през втората полoвина на каменомедната епоха

Глава VI. Причини за прекъсване на обитаването на земите на централните балкани. Хиатусен или преходен период между края на каменомедната и началото на бронзовата епоха

Описание на по-важните праисторически обекти

Образи

Използвана литература

Summary

Късноенеолитното общество в българските земи

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian a with summary in English
Pages 314
Illustrations b&w photographs, drawings
Binding paperback
ISSN 0205-0722
Creation date 2003
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset