Stefan Chohadzhiev. Slatino: Prehistoric settlements
Language: Bulgarian with a summary in English
Слатино: праисторически селища
Category: Neolithic; Chalcolithic

 

Table of contents

Предговор

Увод

Глава I. Местоположение, стратиграфия и абсолютна хронология

Глава II. Архитектура

Глава III. Стопанство

1. Сечива

2. Земеделие

3. Животновъдство и лов

4. Плетачество

Глава IV. Керамика

1. Характеристика на керамиката от селищата в местността Къро

2. Характеристика на неолитната керамика от м. Чардако  хоризонт 1

3. Характеристика на раннохалколитната керамика от м. Чардако  хоризонти 2-6

Глава V. Духовен живот

1. Предписмени знаци

2. Антропоморфни и зооморфни изображения

3. Модели на пещи

4. Отворени модели на жилища

5. Култови масички

6. Жертвеници

7. Предмети с ямички

8. Модели на мебели

9. Предмети с неясно предназначение

10. Амулети

11. Накити от мида спондилус

Глава VI. Синхронни селища и култури

Глава VII. Социална структура

Използвана литература

Приложения

Таблици

Образи

Summary

 

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 268
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-775-550-5
Creation date 2006
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset