Neolithic settlement near the town of Rakitovo (Excavations and Research, vol. 29)
Неолитно селище до град Ракитово (Разкопки и проучвания, кн. XXIX)
Language: Bulgarian with summary in German
Category: Neolitic

 

Table of contents

Увод

Физико-географски и почвено-климатични условия на района

Стратиграфия и периодизация

Първа глава. Устройство на жилищата и топография на селищата

Първи строителен хоризонт

Втори строителен хоризонт

Вкопавания

Втора глава. Поминъци и занаяти

Животновъдство и лов

Лов

Земеделие

Събирателство

Обработка на камък и кремък

Обработка на дърво и дърводобив

Обработка на кожа и кост

Керамично производство

Предачество и тъкачество

Трета глава. Керамика

Груба керамика

Монохромна керамика

Рисувана керамика

Ракитовски стил

Други предмети от глина

Четвърта глава. Култови предмети

Тип 1. Стоящи идоли

Тип 2. Плоски идоли

Тип 3. Идоли с форма на паралелопипед

Тип 4. Седящи идоли

Зооморфни фигурки и съдове

Други предмети

Пета глава. Духовен и обществен живот

Заключение

Zusammenassung

 

Details
Publisher GAL-IKO
Language Bulgarian with a summary in German
Pages 208
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 0205-0722
Creation date 2002
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset