Diversity and rivalry: Selected studies on the society and culture of Byzantium and Medieval Bulgaria (Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. IX)
Laguage: Bulgarian

 

Table of contents

А. Джурова. Петер Шрайнер  кратките византийски хроники

Библиография на трудовете на проф. П. Шрайнер

1. Характерни черти на византийската дворцова култура

2. Нови дворцови центрове във Византийската империя

3. Три култури във Византия: императорът и дворът  народът  свещениците и монасите

4. Манастирската култура и ръкописната традиция в гръцките земи през Средновековието

5. Преписвачките във Византия

6. Иконоборството в Южна Италия и Сицилия

7. Иконоборството във Византия: критичен анализ на историческите сведения и на съвременните оценки

8. Събития от българската средновековна история във византийските кратки хроники

9. Проблемът за византинизацията на българското царство през XIIIXIV век

10. Образът на българите през европейското средновековие

11. Християнството в България преди 864 г.

12. Ролята на Византия за разпространението на книжовната култура сред народите от Източна Европа. Проблеми на азбуката и преводите

Послеслов на автора

Петер Шрайнер. Многообразие и съперничество

 

Details
Publisher Research Centre for Slavo Byzantine Studies “Prof. Ivan Dujčev”
Language Bulgarian
Pages 240
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 954-07-1950-X
Creation date 2004
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset