Settlement network, demographic characteristics and religious life in Gerlovo and Tozluka during 15th18th centuries
Селищна мрежа, демографска характеристика и култов живот в Герлово и Тозлука през XV—XVIII век
Author: Nevena Nedelcheva
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Глава I. Селищна мрежа и етнодемографска характеристика на населението в Герлово и Тозлука през XVXVIII век

1. Герлово през XV-XVIII век

1.1. Герлово в османската административна провинциална система. Селищна мрежа

1.2. Етнодемографска характеристика на населението в Герлово през XVXVIII век

2. Тозлукът през XVXVIII век

2.1. Тозлукът в османската административна провинциална система. Селищна мрежа

2.2. Етнодемографска характеристика на населението в Тозлука през XVXVIII век

3. Тюркска колонизация и ислямизация в Герлово и Тозлука — проблеми и хипотези

Глава II. Конфесионални общности в Герлово и Тозлука през XVXVIII век

1. Промени в конфесионалния облик на Герлово и Тозлука през XVXVIII век

1.1. Мюсюлмани

1.2. Немюсюлмани

2. Конфесионалните общности в Герлово и Тозлука в контекста на промените в Османската империя през XVIIXVIII в.

2.1. Конфесиите на мюсюлмани и християни през XVIIXVIII в.

2.2. Промени в етнополитическия облик през XVIII в.

3. Контактно-конфликтни зони в отношенията между конфесионалните общности в Герлово и Тозлука

Глава III. Средища на култов живот на мюсюлманите в Герлово и Тозлука

1. Религиозно-образователни комплекси на ортодоксалния ислям в Герлово и Тозлука

1.1. Типологична характериситка

1.2. Култови средища на ортодоксалния ислям

2. Култови средища на хетеродоксния ислям

1.1. Типологична характериситка

1.2. Обекти

Глава IV. Центрове на култов живот при християните в Герлово и Тозлука

1. Типологична характериситка

2. Храмова мрежа

Заключение

Използвани извори и литература

Терминологичен речник

Географски показалец

Приложения

Източници към Приложенията
 

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 412
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0599-5
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset