Religion and identity (Christianity and Islam) in Bulgarian lands according to the Ottoman documentation, 15th18th centuries
Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от XV—XVIII век
Language: Bulgarian with summary in English
Category: Ottoman studies

 

Table of contents

Prehistory

Първа глава. Системата на миллетите

1. Пактът зимма

2. Митове и митологеми в изворите и историографията

3. Реалности в османската документация от XVXVIII в.

Конфесионална детерминираност на обществото

Конверсия и конвертити

Православните структури (в документи от фонда Piskopos kalemi)

Втора глава. Конверсия и идентичност: „ловчанските помаци” 

1. „Ловчанските помаци” и историографските постановки за ислямизацията

2. „Ловчанските помаци“ и митовете за кампанийните ислямизации

3. Документите

Краят на XV век

Християнство и ислям през първата половина на XVI век 

1579 (1613/1614) г.  1642/16431646. г.

Империята и промените

Трета глава. Религия, антропонимия, идентичност: между християнството и исляма

1. Палеографска характеристика на анализираните регистрови данни

2. Тенденции в именуването на православното население в урбанистична и селска среда, отразени в османските регистри от XVI в.

3. Индикации за религиозна и етническа принадлежност в османския регистров материал

4. Континуитет и иновации в именуването

Четвърта глава. Ислямските мистични братства и ордени (тарикати) в османските извори от XVXVIII век

1. Предварителни терминологични уточнения и бележки

2. Дервишите

Дервишите в османската експанзия и в османската документация

Шейх Бедреддин

Дервишките мрежи в османските провинции

Утраквистичните светилища в религиозния живот в българските земи. Бекташи

Къзълбаши. Алеви-бекташи

3. Ордените (тарикати) Халветия, Мевлевия и Накшбандия през ХVІХVІІ в.

Халветия

Мевлевия

Накшбандия

Concluding Remarks

Библиография

Съкращения

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 320
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-208-292-5
Creation date 2022
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset