History of the Bulgarian people (15th17th centuries)
История болгарского народа в XVXVII вв.
Author: Ivan Tyutyundzhiev. Language: Bulgarian with summaries in English and Russian
 
 

   The present study focuses on five key topic: “Institutions, demographic state and economic development of the Bulgarian people”; “Islam, the Ottoman state and religious denominations”; “Bulgarian oppositions to Ottoman rule”; “Bulgarian culture in the 15th17th centuries” and “The Bulgarians and the Greek-speaking Orthodox world”. 

 
 
Table of contents

Предговор

1. Характеристика, извори и историография за периода XVXVII в.

2. Османско завоевание на българските държавни територии. Проблеми на периодизацията

3. Българските етнически територии на Балканите и тяхното завладяване

4. Последици от османското завоевание на българските земи

5. Административна система в българските земи под османска власт

6. Система на данъчно облагане на населението в българските земи през XVXVII в.

7. Индивидуалното стопанство на Българския селянин през XVXVII в.

8. Категории население със специални задължения и статут

9. Занаяти и еснафски организации в българските земи през XVXVII в.

10. Вътрешна търговия в българските земи през XVXVII в.

11. Външнотърговски връзки и отношения на българските земи през XVXVII в.

12. Българският град през XVXVII в.

13. Демографски процеси и етнодемографски промени в българските земи през XVXVII в.

14. Ислямът като доктирна и разпространението му в българските земи

15. Ислямът и Османската империя. Положението на различните етноконфесионални групи в Османската империя

16. Религиозна и народностна дискриминация. Ислямизационно-асимилационни процеси в българските земи през XVXVII в.

17. Православната църква в българските земи през периода XVXVII в.

18. Католическата пропаганда и българите католици през XVII в.

19. Политическа дейност на българите католици

20. Антиосманска съпротива на българския народ през XVXVII в.

21. Антиосманска съпротива през XVXVII в. извън българските предели

22. Въстания и опити за въстания през XVIXVII в.

23. Хайдутството в българските земи през XVXVII в.

24. Книжовен живот през XVXVII в.

25. Църковна архитектура в българските земи през XIVXVII в.

26. Жилищна архитектура по българските земи през XVXVII в.

27. Паметници на османската култура по българските земи през XVXVII в.

28. Българско изобразително изкуство през XVXVII в.

29. Български художествени занаяти през през XVXVII в.

30. Българска народна култура през XVXVII в.

31. Българите, Йерусалим и Светите места през XV-XVII в.

32. Българите и Атон през XVXVII в.

33. Българо-руски духовни връзки през XVXVII в.

Извори

Bibliography

Abbreviations

Речник на чуждите думи и термини

Именен показалец

Географски показалец

Summary in English

Summary in Russian

Details
Publisher Rovita
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 840
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8914-39-0
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset