USA and the Macedonian Question: The Reports of the American Missionaries in Macedonia (18581918) and the Position of the American Delegation at the Paris Peace Conference on the Macedonian Question (19181919)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Първи раздел. Американски мисионери за Македония

Уводни думи

I. Общи вести и преценки

1. Първа преценка за българите

2. Народностите в Европейска Турция

3. Отношение между българи и гърци

4. Семе, което расте потайно

5. След Берлинския конгрес

6. Българите в Македония

7. Любов към политическата независимост

8. Мисионерска работа сред българите

9. Турция и гръцкото влияние

10. Деятели и дело

11. Ученици от Македония

12. Битоля и Сяр

13. „Зорница“ спира

14. Годишен преглед за 18971898 г.

15. Училището в Самоков

16. Заслугите на д-р Ригс за българския език

17. Елън Стоун за българите емигранти в Америка

18. Гърция и Сърбия забранявала на мисионерите да проповядват на български

19. Върху работата на мисионерите

20. Спомени от Роберт Колеж и други

II. Вести за населението в Македония, предмично под днешна гръцка власт

1. Воденска околия почти изцяло българска

2. Излет до Сяр и околността

3. Нападнат от гърци проповедник

4. Сяр  средище за работа между българите

5. В едно серско село

6. Сяр  средище за българските селяни

7. Сплетни с гръцкия владика

8. Работа в Европейска Турция

9. Гръцки стремежи да гърцизират българите

10. Из Горно Броди

11. Из Демир Хисар

12. Обиколка в Македония

13. Солун предвиден за станция

14. Начало на работата в Солун

15. Българските владици в Македония

16. Ранна работа в Македония

17. Солун

18. История на Солун

19. Брой на българите в Солун

20. Гръцки сплетни срещу българския език

21. Воден, Енидже, Лерин

22. Българските доброволци

23. Гърция забранява работата на мисията

III. Вести за населението в Македония, предимно под днешна югославска власт

1. За Велес и околните села

2. Българите в Битоля

3. За списанието „Зорница“

4. Изучаване на български в Битоля

5. Населението в Битолско българско

6. След десетгодишна работа в Битоля

7. Проповед на български в Битоля

8. Границата между българи и албанци

9. Вести от Битоля

10. Битоля  център за българите

11. Неготин

12. Прилеп

13. Паланка, Куманово, Враня

14. Охрид

15. Струмица

16. Скопйе

17. Битоля, Кавадарци, Струмица и т.н.

18. Сърбния и Гърция против българския език

19. В Битоля под сръбска власт

IV. Българите в Петричкия окръг (България)

1. Разлог, Банско

2. Джумая

3. Неврокоп

4. Още за Банско

V. Американските мисионери в защита на българщината

1. Протестна нота до Великите сили

2. Поведението на Сърбия и Гърция в Македония

3. Поведението на България през Балканската война

4. Молитва за Македония

Втори раздел. Българският въпрос в позицията на американската делегация на Парижката мирна конференция (19181919)

Уводни думи

1. Иван Михайлов. Проектът за даване автономия на Македония под Югославка власт

2. Извадки от David Hunter Miller, My diary at the Conference of Paris  1919. Washington, 1928 (Моят дневник на Парижката конференция 1919. Вашингтон, 1928 г.)

Приложения

1. Предложения на американския президент Удроу Уилсън за принципите, които трябва да бъдат в основата на мирните договори след приключването на Първата световна война. 8 януари, 12 февруари, 4 юли, 27 септември 1918 г.

2. Меморандум на Джеймс Баучер до президента на САЩ У. Уилсън с предложение за разрешаването на македонския въпрос. 4 април 1919 г.

3. Сказка на проф. Уил С. Мънро „Преди и след договора в Ньой“, четена в Софийския университет. София, 18 декември 1926 г.

4. Статия от Данаил Крапчев „Победителят и на победителите“, публикувана във в. „Зора“. София, 27 ноември 1929 г.

5. Статия от Д. Крапчев „Уилсън е предотвратил подялбата на България“, публикувана във в. „Зора“. София, 4 август 1930 г.

6. Статия от д-р Асен Кермекчиев „Кои са факторите за нашето освобождение? Заслугите на американците“. Самоков, 15 ноември 1910 г.

САЩ и Македонския въпрос

Details
Publisher Aniko
Language Bulgarian
Pages 260
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8247-38-2
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset