History of Bulgarians in Macedonia. Volume III: Serbian, Yugoslav and Greek national doctrines  programs for the seizure of Macedonia. The struggles of the IMАRO's (Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization) troops against the Greek and Serbian occupiers

 

Table of contents

Предговор

Глава първа. Сръбската пропаганда и териториалните ѝ аспирации към Македония (18441912)

1. Сръбската национална доктрина „Начертанието“  фундамент на сръбския национализъм и шовинизъм (1844)

2. Сръбските териториални аспирации към България (Македония) (18291941)

3. „Македонизмът“  новото оръжие на сръбския шовинизъм в Македония

4. „Доктрината на македонизма“, създадена от Стоян Новакович (1888)

5. Сръбската просветна и културна пропаганда в Македония (18441889)

6. Сръбската политическа пропаганда в Македония (18891913)

7. Сръбската въоръжена пропаганда в Македония (18891912)

8. Сърбия създава паравоенни формирования  контрачети (1923)

Глава втора. Гръцката пропаганда и нейните териториални аспирации в Македония

1. Гръцката национална доктрина „Мегали идея“ (Великата идея) (1844)

2. Гръцките аспирации към Егейска (Беломорска) Македония.

3. Гръцката въоръжена пропаганда в Македония (1901)

4. Видни участници в българското четническо движение в Македония

Глава трета. История на Българската народна македоно-одринска революционна организация (1910)

1. Основаване на Българската народна македоно-одринска организация (БНМОРО) (1910)

Библиография

Григор Велев. История на българите от Македония. Том III

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 208
Illustrations -
Binding hardback
ISBN 978-619-01-0128-4
Creation date 2017
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset