Following the Steps of the Other: Collected Papers in Honour of Maia Grekova
Editors: M. Yakimova, P. Kabakchieva, M. Lyakova, V. Dimitrova. Language: Bugarian

 

Table of contents

От съставителите

Раздел 1. Опити на различието: Миграционни движения, транснационални и междукултурни идентичности

Е. Михайловска. Граници и преживявания

Б. Знеполски. Разновидности на междукултурния опит: Хайнц Висман и Цветан Тодоров

М. Лякова. Дебатът за миграционните движения към България  измерения на чуждостта днес

С. Попова. Медийният разказ за бежанци (19982013)

П. Кабакчиева. Конституиране на норма или на група в риск: децата от транснационални семейства

Раздел 2. Малцинствата в капана на другостта

М. Канушев. Малцинство: социално деконструиране и физическо унищожаване

С. Коева. Етничност и Другост. Предпоставки за конструиране на етничността отвъд групата

Е. Иванова. Ислям или ислямизъм: български проекции

Р. Стоилова. Множественост на социалните неравенства – жените от ромския етнос

А. Пампоров. Ефекти от активните политики на пазара на труда върху трудовата интеграция на ромите

К. Харалампиев. Промяна на етническата структура на българското население между 1900 и 2011 г. по данни на националните преброявания на населението

Раздел 3. Институциите на нормализацията

П. Бояджиева. Отвъд императивизма на функционалисткото обяснение или за създаването на Медицинския факултет на Софийския университет

Б. Захариев. Сутрешна разходка до училище. Размисли по въвеждането на финансирането по единен стандарт в България и опитимизирането на училищната мрежа

М. Христов. Потрет на здравния работник като биополитик

В. Димитрова. „Да гоним бацилите като заяци“ или да поставим бактериологията в услуга на клиническата диагноза? Парадигми и движения в медицината в България от Освобождението до Втората световна война

Раздел 4. Градът: Метаморфози

Е. Станоева. В крак с времето: два паметника на социализма в собственото им време

И. Дандолова. Опит за социална археология: овластяване и инструментализиране на жилището

В. Петрова. „Дивите пазари“ като места на „мръсотия“ и „несигурност“. Изследване на пространствената трансформация

Ж. Попова. Телевизионният гражданин

Раздел 5. Политики на гражданството, политики на изследването

С. Попов. Аграрният човек и неговата партия. Мотиви от една социологическа публицистика

Т. Джунс. Студентите извеждат протестите в България на следващото ниво. Как възникващото студентско протестно движение може да разбие патовата ситуация в политиката

Л. Вайсова. Относно позицията на участника изследовател: етнометодологически бележки към „протеста“

Раздел 6. Всекидневни светове и ситуирани рационалности

К. Коев. Три фрагмента за рационалността

Ц. Бояджиев. Обектът на фотографията

М. Якимова. Конфликтът и общността

Л. Деянова. Гета и тела. Социалните неравенства и тялото на класите

С. Колева. Паметта като изследователски проблем: връщане към близкото минало на социалните науки в България

Раздел 7. Съвременните общества и предизвикателствата пред социалните науки

С. Маринова. Сцени на космополитизация. Следите на Чикагската школа в теорията за космополитизацията на Улрих Бек

Д. Деянов. Социоанализа и непоносимост: самонаследяването на Бурдийо

Х. Гьошев. Достатъчно доброто общество. Психоаналитична теория в парадигмата на признаването на Аксел Хонет

Г. Фотев. Социологията като полипарадигмална наука

Библиография на Майа Грекова

По стъпките на другия. Сборник в чест на Майя Грекова

Details
Publisher Prosveta
Language Bugarian
Pages 448
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-01-3059-0
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset