Participation of women in terrorist activities
Участие на жени в терористична дейност
Language: Bulgarian

 

   One of the most commonly used terrorist methods is suicide terrorism. Women's involvement in terrorist organizations is no longer a precedent. The link between women, equality, terrorism and violence, as a means to an end, underpins the philosophy of the phenomenon of terrorism. Female suicide terrorism is a relatively new and understudied form of violence with a tendency to progressively expand the female presence in various terrorist organizations.

 

Table of contents

Глава първа. Теоретични и правни аспекти на женския тероризъм

1. Теоретични аспекти

1.1. Генезис на тероризма  

1.2. Класификация на тероризма като вид престъпна дейност  

2. Правна регламентация и ръководни документи  

2.1. Международни правни актове

2.2. Европейски правни актове

2.3. Национално законодателство

Изводи от първа глава

Глава втора. Ролята на жените в терористичната организация

1. Характеристики на ролята на жените в терористичната дейност

1.1. Дефиниция на социологическия феномен

1.2. Личностни и социологически характеристики  

1.3. Основни психологически характеристики  

1.4. Мотивация и цели  

2. Фактори, влияещи на участието на жени в терористична дейност

2.1.Биографични данни за индивидуална промяна

2.2. Двойният стандарт в тероризма

Изводи от втора глава  

Глава трета. Религията във време на заплаха от тероризъм  

1. Миротворчеството и предизвикателството на насилието в световните религии

1.1. Насилието в юдаизма  

1.2. Насилието в християнската религия

1.3. Насилието в исляма  

2. Ролята на жената в обществото според исляма

2.1. Образа на жената в социокултурната проблематика на исляма

2.2. Мястото и мисията на жената според исляма

Изводи от трета глава

Глава четвърта. Противодействие на участието на жени в терористична дейност

1. Алтернативни политики, подходи и форми за противодействие на участието на жени в терористична дейност

2. Разбиране и адаптиране към средата на заплахата  

3. Анализ на позитивното и потенциалното злонамерено използване на технологиите

4. Разбиране на ролята на пола при противодействие на тероризма

4.1. Ефективна превенция и мерки за реагиране

4.2. Източници и механизми на финансиране

4.3. Граничен контрол

Изводи от четвърта глава

Заключение  

Теоретични и правни изводи и предложения

Организационни изводи и предложения  

Научни и научно-приложни приноси

Цитирана литература  

Използвана литература

Приложения

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 352
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-479-7
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset