Convergence and Globalization. The Convergence: Historical Case Studies with Global Projections
Конвергенция и глобализация. Конвергенцията  исторически казуси с глобални проекции
Language:  Bulgarian

 

Table of contents

Част I. Конвергенцията като понятие и политика

Увод. Конвергентните политики от гледна точка на епохата на модерността и глобализацията

Глава 1. Понятие и теоретични основания за изследване на политиките на конвергенция

1.1. Понятието „конвергенция" в интердисциплинарен контекст

1.2. Модерните национални държави. Капитализмът, социализмът и техните взаимозависимости

1.3. Системност и конвергентни политики

1.4. Обобщени критерии за определяне на конвергентни характеристики на модерните системи

1.5. Обобщени критерии за дивергентни процеси

1.6. Конвергенция и демокрация

1.7. Проблемът за конвергенцията след 1989 г.

Глава 2. Основополагащи теоретични възгледи за конвергенцията

2.1. Модерният контекст на теориите за конвергенцията

2.2. Опит за типологизация на автори и възгледи

2.3. Теории за капитализма като основна система на модерното време.

2.4. Социализмът като девиантен капитализъм

2.5. Теоретичното ядро на конвергентното мислене

2.6. Йозеф Шумпетер  класикът на теорията и практикът на конвергенцията в първата половина на XX век

2.7. Джон Стрейчи за движението от олигопол към конвергенция

2.8. Питирим Сорокин  от „идеалистична култура“ към „икуменическа“ конвергенция

2.9. Ян Тинберген  от иконометрията към конвергенцията

2.10. Джон Кенет Гълбрайт за капитализма и плановата икономика

2.11. Джон Мейнард Кейнс за новия живот на капитализма и социалната държава

2.12. Светът система на Иманюъл Уолърстийн

Част II. Политики на конвергенция в държавното управление на развити капиталистически държави

Глава 1. Емблематични прояви на предконвергентни и коивергентни политики във Великобритания

1.1. Предконвергентна фаза в периода на утвърждаването на индустриалния капитализъм във Великобритания

1.2. Методологическо отклонение  отношението икономика-политика в контекста на конвергентните процеси

1.3. Историята на Великобритания като показателен казус

1.4. Възникването на трейдюнионите и социалдемокрацията и политическото противопоставяне между собственици и работници. Класовата борба, националните и държавни интереси и конвергенцията в индустриалния свят

1.5. Генезис на социалната държава в Англия като конвергентен модел

1.6. Лейбъристкият „Трети път“ през призмата на процесите на конвергенция

Глава 2. Германия  предконвергентен и конвергентен опит  консервативен, националсоциалистически и социалдемократически

2.1. Социалният модел на Бисмарк  предконвергентен път към конвергенцията в Германия

2.2. Държавната собственост  предконвергенция и конкуренция в германската геополитика в началото на XX век

2.3. Предконвергетни политики в Германия по време на Ваймарската република

2.4. Неконвергентност в диктатурата на националсоциализма

2.5. Военни и следвоенни парадокси в отношението политика-икономика

2.6. Основни моменти в конвергентната политика във Федерална република Германия преди Обединението

Глава 3. Характерни конвергентни процеси в САЩ. „Новият курс“ на Рузвелт

3.1. САЩ  либералната мечта на човечеството

3.2. Кризисните политики в САЩ

3.3. „Новият курс“ на Рузвелт

3.4. Конвергентният парадокс в периода на Студената война

Глава 4. Франция  революция и конвергенция в европейската цивилизация

4.1. Франция като флагман

4.2. Френският дирижизъм като предконвергентна фаза на държавно управление

4.3. Франция между двете световни войни  „нито реакция, нито революция“. Политиката на Народния фронт  опит за реална конвергенция срещу кризата на капитализма

4.4. Конвергентни политики на лявата социална държава

Глава 5. Конвергентни политики и социализъм по шведски

5.1. Профсъюзите, работодателите и държавата  конвергентната триада в Швеция през XX век

5.2. Шведският модел и кризите в края на XX век и началото на XXI век

Част III. Характерни политики на конвергенция в Съветска Русия, СССР до 1939 г. и Китай

Глава 1. Конвергентни политики в политическите и икономическите процеси в Съветска Русия и СССР през 20-те и 30-те години на XX век

1.1 Интердисциплинарност срещу идеологическа догматика

1.2. Реторичният съвременен контекст на руската конвергенция

1.3. Геополитическият императив на руската революция

1.4. Институционалните конвергентни решения в Русия през 1917 и 1918 г.

1.5. Конвергенцията като един от способите за модернизация

1.6. Елементи на конвергенция в икономическата политика на СССР през 20-те и 30-те години на XX век

Глава 2. Китайското развитие - икономическа конвергенция и цивилизационна специфика

2.1. Китай през XIX век и през първата половина на XX век.

2.2. Управлението на Мао Дзедун

2.3. Реформите на Дън Сяопин като конвергенция

2.4. Китайската конвергенция на идеи и технологии

Заключение. От конвергентните към глобалните процеси

Библиография

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4967-9
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset