The deceptive lightness of democracy: A different history of the transition period in Bulgaria
Измамната лекота на демокрацията
Language: Bulgarian

 

   Coming out of non-freedom, Bulgaria did not enter democracy, it simply step aside of arbitrariness. Many accepted freedom as a personal consumative good. But freedom required a lot of consistent and collective effort. For this, however, there was a lack of both personal experience and knowledge of democratic culture. Could these gaps be filled only by imported experience and knowledge, by the concepts and principles coming from high theory? Despite its undeniable prestige, high regulatory knowledge has not helped to understand why people do not follow it. Its weak influence on everyday behavior, on political speech and action pointed to the causes  a discrepancy between the specific empirical reality and normative concepts.

   The book is a chronicle of the attempts over the last three decades to reveal the conflicting points between the basic values ​​of democratic theory and the new and unknown factuality of post-communism.

 

Table of contents

Предговор. Стъпка по стъпка, отблизо и от дистанция

Първа част. Отблизо

Национални чувства и демокрация

Език и политически дискурс

Репресираният език

Лингвистичната шизофрения

Трудности пред освободения език

Критика на политическия дискурс

Интелектуалецът и политическият дискурс

Проблеми на личността в прехода към политически плурализъм

Неадекватността на политическата активност като фактор на дестабилизиране

Социалната еротика на тоталитарното общество и посткомунистическите ѝ употреби

Време на конюнктурни субмитове

Идентифициране на политическото присъствие

Комунисти и „партийци“

Стратегия на пожелаването

Стратегия на хитруването

Членството като форма на селекция

Безпартийният комунист или всеобщото симулиране за отдаване

Неувереност пред действителността

Граници на хитруването

Разпадане на биографиите

Старата собственост и новото богатство

Езикът на нашето недоволство

Българинът между две илюзии

Втора част. Гледни точки в научния дебат

Сблъсъкът на времената и идеята за прогреса

Българският дискурс за закъснялото развитие

Ускорено развитие и ускорението като наваксване

Византинизмът като метафора на подражателното развитие

Темпоралност и ускорение. Сблъсък на времената

Заимстваните понятия в контекста на изостаналостта

Наваксване и прогрес

Типология на българските възгледи за прогреса от началото на българската модерност

Прогрес под формата на реформи

Селска култура и гражданско общество

Традиционното общество, индивидът и общностите

Едно теоретично предизвикателство – „създаването“ отгоре на гражданско общество

Гражданското общество  деформации „отгоре“

Гражданското общество  деформации „отдолу“

Ресурси и предизвикателства пред възникващото гражданско общество

Библиография

Глобализиране на политиката и европейските периферии

Ударите на НАТО и душата на Балканите

Призракът на балканизацията. Агресивните национализми в ролята на светска религия

Културата на бедността и обърнатата скала на ценностите

Национализмите  игри на виктимизация

Как да мислим света в неговата цялост

Антиглобализъм и антиамериканизъм

Какво липсва в българския дискурс за 11 септември?

Кризата на диалога между културите  възможен интерпретационен ключ

Илюзиите за статут на междукултурен посредник

Европа като модел и норма

България и Eвропа, така близки, така далечни

Европа като мит

Европа  една нова дистанция

Европа като норма

Съблазните на хитруването

Европа и Университетът

Нормативни и идентификационни бариери пред европейското приобщаване

Към европейско публично пространство

Състояние на шемет  посткомунистически напрежения между фактичност и нормативност

Пространството на шемета  „войната на боговете“

За основанията на моралното поведение: Хабермас и Ролс

Фонова култура или процедурална нормативност. За и против интервенцията на Администрацията

Процедурна и/или съдържателна справедливост

Чудовищният дискурс  за състоянието на политическото поле

Дефиниране на чудовищния дискурс

Монархическият дискурс като чудовищен

Празното място на властта

Двете шапки на Симеон Сакскобургготски

Опитомяване на чудовищността. Проблемът за посткомунистическия суверенитет

Културни политики в ерата на глобализацията

Загубване на културния код

Демокрация плюс глобализация

Център и периферия

От екзотична към периферна култура

„Преходът“ и проблемите на историческата темпоралност

Политически критерии за оценка на „прехода“ и неговия край

Административната реформа като критерий за оценка на „прехода“ и неговия край

Икономически критерии за оценката на „прехода“ и неговия край

„Преходът“ като екзистенциално приживяване – разпадане на житейския опит

Преминаване от множество специфични истории към История в единствено число

Панахида за прехода  послепис от 2005 г.

Политика и религия, или търсене на нови основания за моралния живот

Религия, политика и мултикултурализъм

Завръщане на религиозността

Към едно постсекуларизирано общество

Култура, политика, културна политика

Може ли да говорим за европейски модел на културна политика?

Културният модел на комунистическата държава

Културната политика в Източна Европа след 1989 г.

Каква социална критика днес?

Криза на социалната критика и възникването на неорганизирани центрове на социална активност

Загубване на обекта на критика. От идеологическо доминиране към доминиране без идеология

Меката диктатура на медиите

Власт и медии

Властта в медиите

Властта на медиите

За същността на демакратурата

Европейският съюз  криза на модела, на политиките или на идентичността?

Трета част. От дистанция

Социална критика и социална промяна в късното тоталитарно общество

От голямото събитие  назад към инцидентите

Режими на сравнителното изследване  за една теория на детоталитаризацията

Дихотомията „начало“ и „край“ на комунизма в Източна Европа и теоретичните ѝ употреби

Религиозни и културни традиции като основа на сравнителните исторически изследвания

„Централна Европа“  един фиктивен обект на изследване

Играта между общи и частни контексти  основа на сравнителните изследвания на комунизма в Източна Европа

Асинхрон в политическата история на страните от Източна Европа

Артикулиране на „вътрешното“ и „външното“ сравнително изследване

За една теория на детоталитаризацията

Процесите на интеракция и различната социална динамика в страните от Източна Европа

Библиография

Конструиране на социалното от предмодерния до постмодерния свят

Библиография

Политическият конструктивизъм и „природата на човека“

Конструктивизмът и натурализмът пред предизвикателствата на историята на сегашното време

Селяните и комунистическият конструктивизъм

Селяните и либерално-демократичният конструктивизъм

Натурализъм срещу конструктивизъм

Допълване на несъвместимото

За субекта на социалния опит

„Човешката природа“  остатък от неконструирана реалност

Приложения

Приложение 1. Франсоа Фюре и поскомунистическата апатия

Приложение 2. Ръката, която отгръща страницата

Приложение 3. Списък на конференциите, проведени във форум „Софийски диалози“

Приложение 4. Списък на книгите, издадени от ДНЧО в поредицата „Актове“

Списък на книгите, издадени от ДНЧО в поредицата „Софийски диалози“

Приложение 5. Списък на книгите в поредицата „Минало несвършено“, издадени от ИИБМ / „Сиела“

Приложение 6. Бележки върху европейската идентичност

 

Details
Publisher East-West Publishing
Language Bulgarian
Pages 400
Illustrations -
Binding hardback
ISBN 978-619-01-0732-3
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset