Tarnovo and the idea of Christian universalism (12th15th c.): Proceedings of the 9th international symposium. Veliko Tarnovo, 15—17 October 2009 (Tarnovo Literary School, volume 9)
Language: Bulgarian, Russian, English, German, Polish, Ukrainian, Serbian

 

Table of contents

П. Легкоступ. Приветствие на Ректора на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

В. Гюзелев. Средновековният Търнов  духовна столица на славянската православна общност

Literature studies

Г. Гадалова. Тырновский агиографический цикл в Стишном прологе XVI века из коллекции рукописных книг государственного архива Тверской области

В. Панайотов. Четири закона и едно ограничение

Д. Кенанов. Безпристрастието  път към светостта (Търновският превод на второ слово от препод. Йоан Лествичник)

Н. Гавазова. „Житие на св. Петър Атонски“. Някои особености от агиологична перспектива

Т. Казакова. Мастацкi свет Грыгорыя Цамблака i традыцыi ўсходнеславянскага красамоўства

В. Грудков. Съвременни функции на култа към св. Иван Рилски 

Д. Иванова. Български инкунабули и традициите на Търновската книжовна школа

А. Каткуте. Связи Кутеинских книжников со средневековой болгарской переводческой традицией

Г. Стоянова. Нов препис на „Слово за правдата и неправдата“ от Петър Черноризец

И. Рашева. Цамблаковото „Житие на свети крал Стефан Дечански“ в руската ръкописна традиция

Linguistics / Paleography

Р. Златанова. Към ръкописното наследство на старобългарския агиографски репертоар

Ю. Лабынцев, Л. Щавинская. Григорий Цамблак в писаниях белорусских базилиан эпохи

И. Харалампиев. Евтимий Търновски и книжовната диглосия в България през втората половина на XIV век

Б. Велчев.  Григоровичевият паримейник и Търновската школа

Д. Иванова. Старата книжовна традиция и езиково-правописните модели през Възраждането 

И. Карачорова. Сложните думи в съчиненията на Патриарх Евтимий

А. Новикова. Второе южнославянское влияние и книжная справа при патриархе Никоне

Е. Мирчева. Бориловият синодик — превод, интерполации, редакции

М. Бобрик. Тырновский перевод толкового Апостола в составе Великих Четьих Миней

Л. Тасева. Съставът на българския и сръбския Стишен пролог за месец март

В. Петрова. Отражение книжной традиции Тырновской школы в восточнославянской книжности конца XIVXV в.

И. Илиев. Особени относителни модални употреби у Евтимий Търновски и Григорий Цамблак

W. Veder. The Slavonic Tale of Aphroditian: Limitations of Manuscript-Centred Textology

С. Богданова, Е. Луканова. Към изследването на руската рецепция на среднобългарския превод на „Пандектите“ на Никон Черногорец 

Т. Пентковская. Тырновский перевод Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского в русской традиции

С. Панова.  Устав литургии редакции Евфимия Тырновского. Особенности языка

Ц. Досева. Из лексиката на ранната славянска химнография

J. Грковић. Синтакса инфинитива у „Животу деспота Стефана“ Константина Филозофа

М. Спасова. Текстологичната история на славянския превод на „Надгробно слово за Василий Велики“ от Григорий Богослов 

К. Димитров. Промени в богословската терминология X-XIVв.

Н. Радева. Състав и структура на службите за четвъртък в Октоих I—IV глас от втората половина на XV в.

History / Archaeology

Н. Драгова.  Разграбването на Константинополските реликвиари през 1204 г. от кръстоносците при завладяването на византийската столица 

Д. Димитров. Щрихи към византийско-чешките контакти и взаимни влияния през XII—XV век

H. Döpmann. Die Entwicklung eines bulgarischen Geschichtsbewußtseins und seine Widerspiegelung in der bulgarischen Historiographie bis zum 14. Jh.

А. Калоянов. За означението „Велика църква“ в Архивския номоканон

М. Младенов. Търновска България в антиосманските планове на Венеция от 1362 г.

М. Лукановска. За „Царските църкви“ на столицата Търново 

Х. Харитонов. Християнската тема в сюжета на българските монети и патриаршески печати от XIIIIV век и някои аспекти на нейния избор

И. Чокоев. Украсяването на свети мощи с текстилни материали, отразено в старобългарската литература от XIII—XV век

К. Тотев. За една група евлогии-енколпиони от България

Й. Алексиев. Археологическите проучвания на Трапезица  история и резултати

Д. Косева. Стенописи от новооткрита църква на хълма Трапезица във Велико Търново

М. Робов. Църковното строителство в Югоизточния сектор на Трапезица

Т. Овчаров. Средновековните търновски манастири и християнският универсализъм

Philosophy / Theology / Art studies

П. Борсуков. Един шедьовър в съседство с други два

G. Mickūnaitė. “Greek” paintings in the Parish church of trakai: Picturing belief and spreading faith in Medieval Lithuania

И. Евангелу. Идеята на християнския универсализъм в рамките на исихазма в България и Византия през XIV век

A. Mironowicz. Literatura bizantyjska w kościele prawoslawnym na terenie Wielkiego Ksiеstwa Litewskiegocioła w XVI wieku

Е. Данков. Универсалните в исихасткия модел на света и фундаменталната онтология на Хайдегер

Е. Попова. Чинопоследование на шествието с мощите на св. Йоан Рилски  в текстове и изображения

P. Lecaque. The images of St. Anne and St. Elizabeth nursing in Medieval Western and Eastern Art

И. Матев. За първоисихастките агиографски модели в духовната същност на св. Йоан Рилски

З. Ждраков. Исийхастката иконография като проблем на  естетиката

В. Сапунджиева. За една ранна тревненска иконоа от Къпиновския манастир

Н. Христова. Кратък увод в историята на църковно-славянската музика, пречупена през творческата школа на търновските духовници

Търново и идеята за християнския универсализъм (XII–XV век). Търновска книжовна школа. Том 9

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian, Russian, English, German, Polish, Ukrainian, Serbian
Pages 816
Illustrations
Binding hardback
ISBN 95452433921
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset