The concept of the mind in the Bulgarian picture of the world
Author: Yoanna Kirilova. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

I. Концептуални признаци на ума по данни на лексикографските източници

II. Признакова структура на концепта ум

II.1. Признакова структура на концепта ум в Тихонравовия дамаскин

II.2. Признакова структура на концепта ум в паремиите

II.3. Съпоставка на концепта ум с други концепти

II.3.1. Отношение между концепта ум и други базови за българската провербиална картина на света концепти

II.3.1.1. Отношение на концепта ум и концепта щастие

II.3.1.2. Отношение на концепта ум и концепта старост

II.3.1.3. Отношение на концепта ум и концепта език

II.3.1.4. Отношение на концепта ум и концепта приятел / враг

II.4. Джендърни аспекти на концепта ум в паремиите

III. Метафори за ума

III.1. Метафори за ума в Тихонравовия дамаскин

III.1.1 Онтологични метафори

III.1.2. Ориентационни метафори

III.1.3. Структурни метафори

III.2. Метафори за ума в паремиите

III.2.1 Онтологични метафори

III.2.2. Ориентационни метафори

III.2.3. Структурни метафори

III.3. Съпоставителни таблици на метафорите и метафоричните модели

IV. Антропоморфни признаци на концепта ум

IV.1. Антропоморфни признаци на ума в Тихонравовия ръкопис

IV.2. Антропоморфни признаци на ума в паремиите

IV.3. Съпоставителни таблици на aнтропоморфните признаци

V. Концептът ум по данни от Българския асоциативен речник

VI. Заключение

Азбучен показалец на паремиите

Използвана литература

Източници

Details
Publisher DioMira
Language Bulgarian
Pages 202
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-2977-39-1
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset