Ivan Dobrev. Selected studies in Medievistics

 

Collected papers of Bulgarian Medievist Prof. Ivan Dobrev in occasion of his 80th anniversary. In Bulgarian.

 

Table of contents

Предговор

Библиография на трудовете на проф. д.ф.н. Иван Добрев Добрев

Кирило-Методиевите ученици през първите години след пристигането им в България (886893)

Кои старобългарски текстове са най-близо до Кирило-Методиевия евангелски превод

Агиографската реформа на Симеон Метафраст и съставът на Супрасълския сборник

Гръцките думи в Супрасълския сборник и втората редакция на старобългарските богослужебни книги

Старобългарските хомилии в Успенския сборник (Словото на Йоан Дамаскин О исъхъшии смокъвьници. И о притъчи Винограда)

Текстът на Добромировото Евангелие и втората редакция на старобългарските богослужебни книги

Аполстоските цитати в Беседата на презвитер Козма и преславската редакция на Кирило-Методиевския превод на Апостола

За двете готски лексикални гнезда в Супрасълския сборник и за липсата на една източногерманска лексема в сборника

Нови вести за прабългарите в панегиричната литература

Рашката писменост и българският правопис през Средновековието

За Александрийското и Моравско-Панонското летоброене и за някои дати в старата славянска писменост

Още една дата по Моравско-Панонското летоброене на Константин Философ-Кирил

Текстологични проблеми на Климентовото творчество

Климентовото химнографско творчество и Октоихът

Климент Охридски  автор на цикъл азбучни стихири за Рождество Христово и за Богоявление

Произход и значение на старобългарския перфект

Произход на старобългарското неопределително местоимение някыи

Из българската историческа лексикология

Погрешно мнение за Охридския Апостол

За една приписка в Битолския Триод

Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица

Цар и вяра в средновековна България

Йоан Презвитер екзар Български и устройството на българската църква през Първото ни царство

За руско-българските лексикални успоредици

За името на село Тешово

Иван Добрев. Избрани трудове по медиевистика

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 472
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4484-1
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset