Bulgaria Mediaevalis 10/2019. In memoriam Prof. Vassilka Tapkova-Zaimova
Language: Bulgarian, English

 

Table of contents

List of abbreviations

Editorial note

В. Гюзелев, Непроизнесено прощално слово в памет на проф. Василка Тъпкова-Заимова (19242018)

Fontes

T. Thomov. Samonas the Charioteer: a graffito drawing of victorious charioteer at Hagia Sophia, Constantinople (Istanbul)

К. Ненов. Епиграфски свидетелства за мирния договор между Византия и България от 819/820 г.

Д. Цийман. Незабелязани данни в Отговорите на папа Николай І по допитванията на българите

А. Милтенова. Съчиненията по естествознание в средновековна България: жанрова специфика на изворите, нови находки и перспективи

Т. Илиева. Приносът на Йоан Екзарх към изграждането на старобългарската естественонаучна терминология

Д. Петрова. Българските книжовници и техните учители по данни от XXV век

К. Павликянов, Свидетелства за българска образованост в Света гора от ХI до ХV век

F. Aglio. “Sicut in libris nostris invenimus esse scriptum”: Historical knowledge in the documents pertaining to the establishment of the Second Bulgarian State

Е. Мусакова. Игри с букви и думи, или още нещо за българската книжовна култура през ХІV век

В. Иванов. Лудолф фон Зюдхайм за пътя до Светата Земя, Морея, Константинопол, Ефес и егейските острови

С. Куюмджиева. Бележки за музикално образование по българските земи през XV век

П. Данова. Средновековните българи в справочници и речници от ранномодерна Европа

Studia

П. Ангелов. Интелектът на българите през погледа на византийците

S. Georgieva, The religious life of women in medieval Bulgaria

В. Ангелов. Образовани чужденци в Първата българска държава

И. Илиев. Учители, училища и ученици през Златното време на ранносредновековна България

Б. Николова, Климент Охридски и екзарх Йоан като учители във вярата

Ц. Чолова. Християнската пайдея (humanitas) в българското средновековно образование и наука

Д. Валентинова. Ius romanum, ius byzantinum и българското средновековно право: рецепция и влияния

Д. Чешмеджиев. Бележки върху църковната политика на цар Йоан Александър (13311371)

Т. Димитров, Византийската медицина пред лицето на Черната смърт (13471453): институции, познания, практики

Васил Гюзелев. Крал и император Сигизмунд І Люксембургски (13871437) и българите

Е. Костова. Нови щрихи към портрета на един учител и дипломат: Никола Българина и неговото място в историята на Дубровник и Балканите през 90-те години на ХІV в.

Д. Полывянный. Константин Философ Костенецкий как ученый: подходы, практики и процедуры

V. Stanković. Constantine of Kostenec, his life of despot Stefan and the end of the Middle Ages in the Balkans

Recensiones

С. Георгиева. Брачна дипломация на средновековните български владетели (Petar Angelov)

И. Попова. Средновековните Балкани през погледа на европейски пътешественици (XIVXV в.) (Violeta Manolova)

Bibliographia

Публикации на Василка Тъпкова-Заимова (2014—2019)

 

Details
Publisher Bulgarian Historical Heritage Foundation
Language Bulgarian, English
Pages 488
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1314-2941
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset