Bulgaria Mediaevalis 9/2018: In memoriam Paul Canart
Language: Bulgarian, English, French, Russian

 

Table of contents

List of abbreviations

А. Джурова. За Пол Канар вместо прощаване

Bibliographie de Paul Canar

Fontes

C. Savova. Two graffiti drawings in the church of Hagia Sophia, Constantinople

М. Инкова. Диадемата от Преславското съкровище

Т. Илиева. Земеделската терминология в средновековната славянска книжнина (XXIV в.)

П. Шрайнер. Охридская рукопись Иоанна Скилицы в Софии

K. Pavlikianov. The Medieval Slavic archives of the Athonite Monastery of Vatopedi (12301610)

Т. Попов. Нумизматични аргументи против хипотетичното монетосечене на дръстърския деспот Йоан Тертер

В. Велинова. Няколко палеографски бележки за кирилски ръкописи от ХІV век

Н. Шаранков. Името на Ямбол в „Брюжкия итинерарий“

В. Ангелов. Сведенията за западните народи в съчинението на Лаоник Халкокондил (Laonici Chalcocondylae Historiarum Demonstrationes I, IV, V)

Т. Григорова. Образи и сцени от архангелския цикъл от църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси

А. Трифонова. Гръцки епиграфски свидетелства от църквата „Успение Богородично“ (1845 г.) в Пловдив

К. Кръстев. Ростислав Страшимирович  потомъкът на цар Йоан Срацимир (ок. 1352/61396/7)

Studia

Б. Пенчева. Блестящият глас на императорската власт във Византия: храмът „Света София“ и празникът Въздвижение на Светия Кръст Господен

К. Маринов. Бележки върху военния лагер на планинска територия според византийските стратегикони

Й. Бенчева. Да похапнем на Балканите заедно с войниците през XXIV век

M. Nérandzidis. Transgressions dans Le Moniage Guillaume

С. Георгиева. Имало ли е българо-руски междудинастични бракове през Средновековието?

D. Valentinova. Enemies or allies: The Paleologoi and the Nemanjić dynasties in the crusaders’ propaganda treatise Directorium ad passagium faciendum of Pseudo-Brocardus

Д. Петрова. Ростислав Михайлович (12291264): от галички княз до Imperator Bulgarorum

E. Gkartzonika. Fourteenth-century Serbian elites at a turning point: A historical approach to Mrnjavčevići’s purse and life

К. Йорданов. Енигматичната колекция от константинополски реликви на Робер дьо Клари

С. Аризанова. За селищата в землището на село Градец, Видинско (ХІV — началото на ХVІІІ в.)

В. Гюзелев. Католическата църква в София през втората половина на ХV век и нейните капелани

Recensiones

К. Паскалева. Атанас Орачев. История на Синеморец. Античност и Средновековие

V. Manolova. Александър Николов. От Акра до Константинопол. Пет средновековни трактата за ислямско-християнските взаимоотношения

Е. Бакалова. Jelena Erdeljan. Chosen Places. Constructing New Jerusalems in Slavia Orthodoxa

В. Велинова. Anissava Miltenova. South Slavonic Apocryphal Collections

A. Nikolov. Александр В. Пачкалов. Средновековные города Нижнего Поволжья и Северного Кавказа

Summaria

 

Details
Publisher Bulgarian Historical Heritage Foundation
Language Bulgarian, English, French, Russian
Pages 498
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1314-2941
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset