Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur. Heft XXVIII
Архив за средновековна философия и култура. Свитък XXVIII
Archive for Medieval Philosophy and Culture, vol. XXVIII
Language: Bulgarian, 
English with summaries in English

 

Table of contents

J. Demetracopoulos. A Case of Sceptically-based Christian Moralism: Isidore of Pelusium’s Epistles 1217 and 773 (II, 273)

G. Petrinski. Marriage and matrimonial relationships in the Byzantine law-code "Ecloga"

М. Андреев. Нищото и мрака като топоси на знанието и съществуването при Фредегизий от Тур

N. Song. Rethinking the interpretation of Thomas Aquinas to the Dionysian Negative Theology and Recovering of the Dionysian nomenclature from the shadow of Aquinas

И. Йовчев. Културен и политически възход на Сърбия при управлението на св. Крал Стефан Милутин

О. Георгиев. Бележки върху Distinctio XXXIX от Ordinatio на Уилям Окам: Utrum Deus possit scire plura quam scit?

П. Петкова. Окамова темпорална логика за разклоняващо се време  Уилям Окам и Артър Прайър

Л. Кондова. Николай от Куза и диалектиката на „живото огледало“

В. Пачеманов. Топоси на незнанието в диалектиките на Платон и Николай от Куза

 
Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian, English with summaries in English
Pages 240
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-01-1132-0
Creation date 2022
Size 13 х 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset