A. Nikolov, Dimitrov, V., Nenov, K. (eds.). Bulgaria Mediaevalis 12/2021
Language: English, Bulgarian, Serbian
Category: 
Bulgaria Mediaevalis

 

Table of contents

List of abbreviations

Editorial note

Fontes

Р. Радић. И од тада авај хришћанима (Неколико записа из друге половине XIV века)

S. Barlieva. An “Emperor of Bulgaria” in Siena in 1363 

B. Babić. Perceptions of the Serbian Medieval Writers about the Battle of Marica and Emperor Stefan Uroš 

A. Delikari. The Slavic Version of the Hesychastic Vita of Gregory of Sinai. Spiritual Bonds between Byzantium and Bulgaria during the Reign of Tsar Ivan Alexander

Е. Мусакова. Песнивецът на цар Йоан Александър – хипотези за неговата история

С. Куюмджиева. Новото в българската музика през XIV век 

Т. Илиева. Славянско епитоме на трактата „Ἑρμηνεία περὶ τοῦ θείου ναοῦ“ от св. Симеон Солунски в MSS РГАДА 88 и Богишич 52. Принципи на съкращаване 

Д. Русев. Сведенията на Енвери за Кера Тамара и хронологията на нейния брак с Мурад I

П. Данова. Завладяването на Константинопол в хрониката на Бенедето Деи 

Д. Петрова. Падането на България под османска власт според Руския хронограф 

N. Đorđević. The Church of the Holy Archangels near Prizren: A New Type of the Nemanjid Royal Mausoleum? 

L. Vinulović. Th e Painted Program of the Mateič Monastery and the Ktetorship of Empress Jelena Nemanjić Asen as the Path to the Salvation of the Soul 

Д. Рабовянов. Един енорийски храм в българската столица Търновград през XIV век 

И. Чокоев. Археологически данни за везба от българските земи през ХІV век 

Studia

V. Stanković. Confronting the Crisis of 1371 in the Balkans: National and Above-National Aspects (Empires, Ideologies and Romanness) 

Д. Полывянный. Битва при Марице и закат балканского Средневековья 

G. Bojković. The Marriage of Tsar Uroš

С. Мишић. Српско-бугарске везе у другој половини XIV века 

S. Georgieva. The Last Medieval Tsaritsas of Tarnovo 

В. Иванов. Владението на Галиполи и битката при Черномен 

D. Marjanović. Patriarch Jefrem of Serbia and the Hesychastic Circles at the Sunset of the Middle Ages in the Balkans 

Т. Димитров. Черната смърт във Византия и византийския свят (13471453): избухване разпространение и демографски ефекти

Т. Георгиева. Някои аспекти от икономическото развитие на Българската държава през XIV век

Й. Бенчева. Използването на водата в Балканското средновековие 

Р. Градева. София на границата на две епохи (втората половина на XIV — началото на XVI век) 

Summaria

 

Details
Publisher Bulgarian Historical Heritage Foundation
Language Bulgarian, English, Serbian
Pages 380
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1314-2941
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset