Old Testament as a Juridical Source (Observations on the Slavic Manuscript Tradition
Author: Mariyana Tsibranska-Kostova. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Уводни думи

Първа глава. Старият завет като Божи закон  исторически основания

Старият завет  пресечна точка на библейските и юридическите проучвания в славянската ръкописна традиция

Божии законъ велитъ: богооткровените закони като вечни истини за света и човека

Втора глава. Юридическата компилация Νόμος Μοσαϊκός във византийската и в славянската книжнина

Νόμος Μοσαϊκός в Иловичката кормчая от 1262 г.

Общи исторически данни

Структура на текста

Графически и правописно-фонетични данни

Граматически данни

Лексикални данни

Сравнение между преписите на Νόμος Μοσαϊκός в Иловичката кормчая от 1262 г. и сборника „Мерило праведное“ от края на XIII в.

Предварителни изводи

Кракти пояснения и издание на текста на Νόμος Μοσαϊκός

Лексикален корпус на Иловичкия препис на Νόμος Μοσαϊκός

Трета глава. Ексцерпти от Стария завет в юридически сборници и паметници

Влияние на Стария завет върху Закона за съдене на хората, Еклогата и Земеделския закон

Законът за съдене на хората

Земеделският закон

Еклогата

Присъствие и функция на старозаветни ексцерпти в юридически сборници от епохата на Второто българско царство

Заключение

Използвана литература

Използвани описи, архиви, лексикографски и енциклопедични справочници

Използвани съкращения

Старият завет като юридически източник (Наблюдения върху славянската ръкописна традиция)

 

Details
Publisher Valentin Trayanov
Language Bulgarian
Pages 326
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-9928-69-3
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset