Table of contents

Въведение

Литературата във формата на въпроси. Същност и състояние на проучванията. Класификация на паметниците

Проблемът за гръцките и латински преписи на кратките еротапокритични съчинения. Произход на жанра

Въпросо-ответно тълкование на евангелските притчи

Тълкованието на молитвата „Отче наш“

Най-старите преводи на диалози с имената на Василий Велики и Григорий Богослов

I. Диалогът на св. Григорий и св. Василий от Симеоновия сборник (Изборник от 1073 г.)

II. Устроение на [светите] слова

Въпроси и отговори за сътворението на Адам

Преводи и компилации в Балкански кирилски ръкописи от XIVXVIII век

1. „Разумник“

2. „Разумник-Указ“

3. Преводът на „Различни и полезни въпроси“ в състава на Стишкия пролог

4. Компилацията в Самоковския сборник

5. Компилацията в Беловския сборник

Тълкования за устройството на църквата и за облеклото на духовенството

Бележки към жанра и литературната история на кратките въпроси и отговори

Послеслов

Приложения

Приложение 1. Тълкование на евангелските притчи

Приложение 2. „Устроение на [светите] слова“

Приложение 3. „Същински Разумник“

Приложение 4. „Въпроси на св. Ефрем“

Приложение 5. „Указ за църковните дарове“

Приложение 6. Компилацията в Самоковския сборник

Цитирана литература

Съкращения

Азбучен показалец на личните имена

Използвани ръкописи

Summary

 

Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература

Details
Publisher Damyan Yakov
Language Bulgarian with summary in English
Pages 580
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-527-256-2
Creation date 2004
Size 17 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset