Studies in Islamic Civilization: The Muslim Contribution to the Renaissance
Приносът на мюсюлманите за Ренесанса
Language: Bulgarian

 

     Studies in the present edition prove that without the contribution of the Muslim world there would have been no Renaissance in Europe. For almost a thousand years Islam was arguably one of the leading civilizations of the world spanning a geographic area greater than any other. The genius of its scholars triggered the intellectual tradition of Europe and for over seven hundred years its language, Arabic, was the international language of science. Strange then that its legacy lies largely ignored. Studies in Islamic Civilization is a compelling attempt to redress this wrong and restore the historical truths of a golden age that ushered in the Islamic renaissance, and as a by-product that of the West.

 

Table of contents

Увод

I. Ролята на исляма в историята

1. Значение на исляма

II. Търсенето на знание и ислямската цивилизация

III. Създаването на първата мюсюлманска общност

1. Пророкът Мохамед

2. Джамията

3. Данъци и благотворителност

4. Ислямското право

5. Заключение

IV. Ислямският световен ред

1. Милосърдно управление

2. Модели на управление

V. Ислямската цивилизация в Европа и Западна Азия

1. Географски и военен напредък

2. Изследване на света

3. Положително влияние

VI. Търговия

1. Навлизане в Африка

2. Свързване на Изтока и Запада

3. Частни търговци

4. Процъфтяваща търговия

VII. Земеделие и технологии

1. Хранителни продукти

2. Природни ресурси и методи на отглеждане

3. Каква е причината за успеха?

4. Технологии и инженеринг

5. Дестилация, стъкларство и други

VIII. Разцвет на науката при мюсюлманите

1. Абасидския халифат

2. Учение от опита

3. Изследване на историята

4. Мъдрост от Индия

IX. Природо-математически науки

1. Сравнение с Гърция

2. Епохата на Абасидите и Умаядите

3. Алхимия

4. Математика и астрономия

5. География

X. Медицина

1. Медицински общности и експерти

2. Обучение и практика

3. Големи медици

4. Психологическа медицина

5. Медицински постижения на Запад

6. Биология и лекарства

7. Грижа за пациентите

XI. Арабска литература

1. Поезия

2. Проза

3. Изключителни писатели и поети

4. Макамат

5. Нова поезия

6. Поетеси

7. Любов към литературата

XII. Персийска литература

1. Суфийска поезия

2. Руми. Най-великият писател в исляма

3. Саади

4. Хафиз

5. Джами

6. Влияние върху Индия

XIII. Изкуство

1. Книжни илюстрации

2. Предшественици на миниатюрите

3. Керамика и стъкло

4. Миниатюри

5. Звук и музика

6. Арабската калиграфия

7. Геометричен дизайн

8. Джамии

XIV. Османският принос към ислямската цивилизация

1. Изкуство и архитектура

2. Предосманско тюркско изкуство и архитектура. Селджуците и Бействат а(1098-1308)

3. Османската държава

4. Османската икономическа система като световен модел

5. Османко искуствои архитектура

6. Византийското влияние върху архитектурата на османската джамия

7. Османците и Ренесанса в Европа

XV. Влиянието на исляма върху Ренесанса

1. Влияние в областта на медицината

2. Философия и преводи

3. Испания

Библиография

 

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 312
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0584-8
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset