The book represents a thorough study of the fiscal system in medieval Bulgaria. Taxes, fees, powers and receipts, necessary to maintain the upkeep of the state work are further examined. The corvees and obligations, pertinent to the implementation of various social and political functions, have been given a particular consideration. The fiscal and revenue administration of both the capital and the county have been taken notice of. 

 

Table of contents

Предговор

Увод

I. Произход и характеристика на фискалноправната лексика

II. Държавни вземания и различни права

1. Общи понятия

1.1. Дан

1.2. Бирк

1.3. Аоходък

1.4. Емство

1.5. Приплата

2. Данъци

2.1. Десятък

2.2. Волоберщина/Зевгар

2.3. Димнина

2.4. Арико

2.5. Комод

2.6  Перпер

2.7. Отрочина

2.8. Кумерки

2.9. Царина

3. Такси и различни права

3.1.Травнина

3.2. Горнина

3.3. Кошарщина

3.4. Слоновщина

З.3. Броднина

3.6. Диавато

3.7. Съдбина

III. Ангарии и задължителни доставки

1. Общи понятия

1.1. Ангария

1.2. Парангария

2. Ангарии, свързани с осигуряването на храна и подслон

2.1. Митат

2.2. Приселица

2.3. Житарство

2.4. Наметък

2.5. Падалище

2.6. Други

3. Транспортни ангарии

3.1. Подвода

3.2. Други

4. Строителни ангарии

4.1. Градозидание

4.2. Мостнина 

5. Ангарии и задължения, свързани с царския лов и изпълнението на военни, охранителни и полицейски функции

1. Централна фискална администрация

1.1. Вестиарий

1.2. Протовестиарий

2. Фискална инфраструктура

2.1. Данъчен кадастър

2.1. Аподохия

3. Фискална администрация в провинцията

З.1. Практор

3.2. Писец

З.3. Аподохатор

3.4. Перперак

3.5. Десеткар

3.6. Побирчия

3.7. Геракар и Крагуяр

3.8. Псар

3.9. Митат

3.10. Житар

3.1 1. Винар

3.1 2. Сенар

3.13. Повар

3.14. Апокрисиарий, Изгончия и Находник

3.15. Градар

3.16. Варничия

V. Категории население според фиска

1. Роби

2. Отроци

3. Парици

4. Технитари

5. Наемници

6. Поповяне

VI. Регламентация на външната търговия на средновековна България

1. Договорът от 716 г.

2. Войната от 894 г.

3. Дубровник и България през XIII век

4. Отношенията с Венеция според документите от XIV век

5. Връзките със саксонския град Брашов (Кронщадт) от Седмоградско

6. Договорът на деспот Йоан Тертер с генуезците от Пера от 1387 г. 

Заключение

Словник фискалноправната лексика

I. Домашни паметници

II. Законъ соуаьхын людьмь

III. Документи на цар Йоан Александър, адресирани до Венеция

IV. Договор на деспот Йоан Тертер с генуезците от Пера от 1387

Литература и съкращения

Fiscal System of Medieval Bulgaria (summary)

Фискална система на средновековна България

 

Details
Publisher Bulgarian Historical Heritage Foundation
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 260
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-91983-8-6
Creation date 2010
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset