Transformation of a power institution: Policy and approaches (During the transition from Post-Totalitarian to Democratic organization of society)
Трансформиране на силова институция: политика и подходи

Language: Bulgarian

 

     The democratic concept of the state as a system of public institutions presupposes that it guarantees the security and protection of the individual rights of citizens and thus contributes to strengthening the relations of state bodies with the population and civil society organizations. The police is a body of public authority whose activity is in accordance with the constitution and enables citizens to exercise their rights and constitutional freedoms.

 

Table of contents

Увод 

I. Политики и практики за трансформиране на организационна култура в силовите институции

1. Отношенията общество-политика

2. Концепцията за общностно ориентирана полиция, или Com­munity policing

II. Принципи и основни характеристики на концепцията за общностно ориентирана полиция

1. Идейна рамка на концепцията за общностно ориентирана полиция

2. От професионална към общностно ориентирана полиция

3. Иновативен характер на отношенията полиция-общество

4. Организационни и персонални аспекти на Community policing

5. Стратегически аспекти на Community policing

6. Програмни аспекти на Community policing

7. Ангажираност на общността

8. Сравнителен модел на традиционната полицейска дейност и Community policing

 9. Разширен формат на доверие

III. Национални варианти за прилагане на модела „Полиция в близост“

1. Национални модели на Community policing

2. Полиция по взаимно съгласие (Британски модел)

3. Модел на нулевата толерантност (Ню Йорк)

4. Моделът CAPRA (Класически модел, Канада)

5. Полицейска регулирана толерантност (Холандски модел)

Европейски Case Studies

IV. Моделът „Полиция в близост“ в България

1. Прочит на модела през учението за организациите и дефиниция на основните термини

2. Моделът „Полиция в близост“ и преглед на опитите за неговото въвеждане в България

Заключение

1. Основни изисквания за успешно въвеждане на модела

2. Стратегически препоръки за успешни реформи

Библиография

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 150
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-208-217-8
Creation date 2020
Size 14 x 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset