Plamen Doinov (ed.). The Personalist: Mihail Nedelchev: Collected papers
Original title: Персоналистът: Михаил Неделчев
Category: Contemporary Literature
Language: Bulgarian

 

   The book is dedicated to the personality, research and contributions of Mihail Nedelchev (1942): one of the most authoritative and insightful Bulgarian critics of the 20th and 21st centuries. The basis of the book are texts presented at the jubilee conference in honor of the 80th anniversary of Mihail Nedelchev, held at the New Bulgarian University on July 14, 2022. The collection includes articles about the personality of the literary historian, about his innovative ideas such as "literary personalism" and for his contributions to the research of the literature of the People's Republic of Bulgaria.

 

Table of contents
Думи на съставителя...................11
ЛИЧНОСТТА НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ИСТОРИК
Пламен Дойнов. Общностите на Михаил Неделчев...............17
Елка Трайкова. Как Михаил Неделчев работи за литературната история..................28
Мони Алмалех. Михаил Неделчев - Владелец или Владетел на словото?.............. 33
Антония Велкова-Гайдаржиева. За Михаил Неделчев. Три апологетически фрагмента.....................40
Мариета Иванова-Гиргинова. От Санкт Петербург до Виена. В света на научните проекти с пътешественика Михаил Неделчев......... 64
Йордан Ефтимов. Литературният историк и актуалното: за един продължаващ интелектуален диалог........................... 77
Добрина Топалов. Как се прави. Думи за М. Неделчев......... 82
ЛИТЕРАТУРНИЯТ ПЕРСОНАЛИЗЪМ: ЯВОРОВ И ДРУГИТЕ
Биляна Курташева. За Михаил Неделчев и персонализма: невидимите залози.........93
Димитър Михайлов. Новото писане за Яворов: Михаил Неделчев...............97
Морис Фадел. Как Михаил Неделчев говори за Яворов.......106
Антония Велкова-Гайдаржиева. П. К. Яворов в ритуалните книги на Михаил Неделчев..........110
Иван Станков. Книгата „Социални стилове, критически сюжети“ като начало......................126
Александър Панов. „Хаджи Димитър“ и националният митопоетически текст - трийсет години по-късно................133
Пламен Антов. Пенчо-Славейковият култ у Борис Йоцов .. 141
ЛИТЕРАТУРАТА НА НРБ: ЕФЕКТЪТ НА РАЗДАЛЕЧАВАНЕТО
Борис Минков. Двете култури и техните поети.....................169
Пламен Дойнов. Литературата на НРБ отдалече и отблизо.......................... 174
Елка Трайкова. Ефектът на раздалечаването като ефект на познание.............................. 178
Николай Аретов. Алтернативната литература. Първо приближение..................................... 183
Пламен Дойнов. Системата от понятия, чрез които Михаил Неделчев реконструира литературата на НРБ ....... 199
В ЕПИЦЕНТЪРА НА ЮБИЛЕЯ: 2022
Владимир Зарев. Похвално слово за Михаил Неделчев........217
Пламен Дойнов. Акционистът литературен историк........... 220
Галин Тиханов. За Михаил Неделчев...................................... 222
Веселин Методиев. Думи за Михаил Неделчев..................... 223
Цветан Ракьовски. За Михаил Неделчев, родините и чужбините...........225
Морис Фадел. Гласът............................228
Теодора Димова. Мишо Неделчев............................229
Войчех Галонзка. Как да обхванеш......................230
Николай Аретов. Красивият блян за общност........................233
Антоанета Алипиева. Михаил Неделчев.................................236
Пламен Антов. Михаил Неделчев, или за интелектуалеца..239
Светлана Стойчева. Лично (не персоналистично)................ 243
Мирела Иванова. Моите патоси за Михаил Неделчев..........245
Йордан Ефтимов. Литературната антропология на престола на филологията......... 251
Богдан Богданов. За почерка на Михаил Неделчев.............. 260
Ивайло Знеполски. Интелектуалец виталист........................ 266
Николай Кънчев. Пребиваване в Обетованата земя..............268
Георги Тенев (t. a. g.). Гражданинът и градът........................271
Марин Бодаков. Похвала на Михаил Неделчев..................... 274
Пламен Дойнов. Три (не)юбилейни фрагмента.................... 277
Копринка Червенкова. Оцелелият в окото на бурята...........284
Пламен Джуров. Вечен двигател..............................................286
Маргарита Младенова, Иван Добчев. За съпричастието......289
Иван Теофилов. За литературния номад................................ 290
Екатерина Йосифова. Обнадеждаваща годишнина...............292
Ани Илков. Библиотеката................................. 293
Силвия Чолева. Как го умее?.....................................................295
Атанас Славов. Моят приятел Мишо.......................................297
Кирил Велев. 60 години срещу конформизма....................... 302
Георги Фотев. Гражданската жажда на свободния
интелектуалец.................................... 307
Владимир Зарев. Остани себе си, бате Мишо!....................... 309
Мирела Иванова. Модерният възрожденец........................... 311
Георги Лозанов. 60 думи за Мишо...........................................313
Георги Чапкънов. Да устоява автентичността си.................. 314
Стелиян Стойчев. Една от историческите фигури................315
Искра Димитрова. Твоята действителност!............................318
Мария Пумпалова. Оправдателна присъда............................ 321
Веселин Сариев. Дворът................................... 326
Мариан Орликовски. Кутията още пазя..................................329
ЮБИЛЕЕН АРХИВ: 2002
Войчех Галонзка. Похвала Михаилу Неделчеву....................330
Алексей Христов. Срещата с Мишо преобърна живота ми..332
Все така по високото било, майсторе!................. 336
ЮБИЛЕЕН АРХИВ: 2012
Копринка Червенкова. Избраният................... 341
Биляна Курташева. Явяване.................................... 343
Пламен Дойнов. Пледиращият Михаил Неделчев................346
Емилия Дворянова. Герой на много животи.......................... 349
Георги Арнаудов. В съзерцаване на личността......................351
Мирела Иванова. Един юбилей като ненаписан учебник по история.............353
Кирил Велев. Мишо на 70...................................356
КРИТИЧЕСКИ АРХИВ
Александър Йорданов. Нов прочит [1988]...............363
Александър Йорданов. Когато критикът има идеи [1988]...365
Александър Панов. Българското литературно наследство е обозримо [1988]..... 368
Йорданка Кузева. Присъствие и повод за размисъл [1988]..374
Катя Митова. Критиката като литература [1988]...................377
Христо Трендафилов. Сюжетът на един нов критически стил [1988]...............382
Алберт Бенбасат. „Социални стилове, критически сюжети“ от Михаил Неделчев [1988]....388
Иван Сестримски. Опит за нов прочит на художествени творби [1988]...........................399
Дьорд Сонди. Из „Зависи, зависим - независимо“ [1989].....402
Консервативно и/или либерално в критиката. Разговор върху „Етюди за Яворов“ на Михаил Неделчев [1998]....405
Митко Новков. Единяване на критическия мултисенсус [1998]......................... 415
Александър Ангелов. Слово за „Размишленията“ [2002]......423
Любен Петков. „Размишления по българските работи“ на Михаил Неделчев [2003]..........................431
Антония Велкова-Гайдаржиева. Михаил Неделчев. Размишления по българските работи [2003]......... 436
Мирослав Дачев. Яворов на Неделчев [2005].............455
Антония Велкова-Гайдаржиева. Литературноисторическият реконструктивизъм: апология и практикуване [2012].... 461
Мирела Иванова. Слово за „Яворов. Сюжетите на последните години“ [2016]........................... 469

 

Details
Publisher Queen Mab
Language Bulgarian
Pages 400
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-533-206-7
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset