Literary series: Construction and deconstruction of the canon. ​Proceedings of the International Scientific Conference, Sofia, November 2627, 2020
Category: Contemporary Bulgarian LiteratureWestern European Literature
Литературните поредици  конструиране и деконструиране на канона

Language: Bulgarian, English, Russian

 

Table of contents

Уводни думи

Библиотечните поредици и литературният канон

М. Кирова. Литературата и войната: случаят „Походна войнишка библиотека“

С. Черпокова. Забравени издания, забравени преводачи

П. Антов. Поредици и жанр. Около една анонимна поредица

С. Стойчева. „Черната поредица“ на изд. „Сребърен лъв“ на Георги Марковски  опит за концептуален анализ

С. Жигун. Мартиролог или попкультура? Как литературные серии влияют на  общественную память

Литературните поредици за деца през новия век

D. Zalar. Where is the Children’s Novel Going? Genre Development in the Light of Selected Authorial Poetics

A. Fidowicz. Marcin Szczygielski’s Series about Maja: between Traditional Canon and Innovation

A. Ostapchuk. Inclusive Reception in Mini-series of Picture Books by Ukrainian “Agrafka” Art Studio in the World Context: Intermediality Aspect

Поредици и световна литература

К. Спасова. Световната литература от корабите: литературните поредици на Калимах

М. Поппетрова. „Игнатовите издания“  амбициозен книгоиздателски проект от времето между двете световни войни

М. Григорова, К. Янев. Антологичната концепция на полските броеве на „Литературен вестник“ в рецепционен контекст

Л. Динкова. Сборникът „Алилуя“ на Виктор Пасков в контекста на поредицата „Златна колекция XX век“

Y. Kanchura. Cycles in Fantasy Fiction: World Construction and Worlds’ Intrusion

Поредици и модификации  каноничност, идеология, психография

В. Шолце. Канон и повторение. Подривни залози на кодификацията в поредицата „Библиотека „Зидари“

В. Загоров, П. Муканова. Канонично и апокрифно  за един поетичен самиздат

Р. Чернокожева. Литературните анкети, издания на Института за литература  БАН: поле за психографски и психоаналитични тълкувания

К. Янев. Антологията „Когато ми отнеха името“ и травмата от „възродителния процес“ в литературата на мюсюлманските общности

И. Ангелов. За мемоаристката, посветена на лагера „Белене“: Болка, писане, памет

Н. Желев. Сребреница в постюгославския романов свят

А. Куманова, Н. Василев. Литературна поредица от изданията на „Златната христоматия на България“ (20132018)  пазител и разпространител на българското изящно слово

Неслучилите се поредици на XIX век

О. Новик. Частная коллекция книг как маркер эпохи (книги библиотеки Ивана Леванды)

М. Пилева. Профетическото слово в диалозите и стиховете на Неофит Бозвели

В. Игнатов. „И наш Петко с мъжете“, или върху един опит за възрожденска антология

За авторите

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, Russian
Pages 232
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5355-3
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset