Anthologies and Canon: Anthological models of the Bulgarian literature
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод. Антология, история, канон

Глава 1. Що е антология?

1.1. Дефиниции

1.2. Етимология

1.3. От Мелеагровия венец до Палатинската антология

1.4. Още история и типология

Глава 2. Предантологичен период или за българския блян по антология

2.1. Раждането на бляна по антология от духа на Възраждането

2.2. Христоматии и други протоантологии

2.2.1. Доизясняване на понятията

2.2.2. От „Българска христоматия“ до „Христоматия по българска литература“

2.2.3. Популярните поетически сборници от началото на ХХ век  между идеологията и пазара

2.2.4. „Сянката на Балкана“  (не)възможната антология. Фолклор и антология

2.2.5. Хумористични сборници

Глава 3. 1910 година  антологийният праг. Пробив на първи поетически антологии

3.1. Антологийният праг

3.2. Контраантологизмът на Пенчо Славейков

3.3. Подстъпи към Острова на блажените

3.4. Измерения на женското: раждане на женската литература от духа на мистификацията

Глава 4. Войната и антологиите

4.1. Началният издателски ступор през войните

4.2. 1917  антологийната година в сянка

4.3. „Български поети“ (1917)  неизвестна антология на Боян Пенев? (Едно възможно откритие)

Глава 5. Антологийната вълна на 1920-те години. Следвоенната „война на антологиите“

5.1. Смъртта и държавата като агенти на канона. Войните между „млади“ и „стари“ в литературата

5.2. Държавата  слаб антологист

5.3. Немладата „Млада България“. Опит за паралелен канон

5.4. Гео Милев: антологистът канонизатор

5.4.1. Антологията като „преценка на ценностите“

5.4.2 Антология и период

5.4.3. Стратегии на изключването

5.5. Още за литературната история и/в антологията. 1925 година  втори антологичен праг

Глава 6. 30-те години; постканоничното десетилети. Времето на жените

Глава 7. Канон, естрада, монтаж: поетически антологии през първото десетилетие след 1944 г.

7.1. Антологийният бум

7.2. Протоканон и паралелни канони

7.3. Неоканон

7.4. Естрада и монтаж

Глава 8. Две възможни следващи изследователски посоки

8.1. Антологиите като експортен канон

8.2. Далчев: политики на зрелостта. Големият нереализиран български антологист

Библиография

Приложение. Новооткрита рецензия за “The Shade of the Balkans” в английското списание “Folklore” (1905) 

Антологии и канон: антологийни модели на българската литература

Details
Publisher Prosveta
Language Bulgarian
Pages 312
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-01-2710-1
Creation date 2012
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset