Proceedings of the Third International Congress of Bulgaristic. Section History and Archaeology. Sub-section Modern Bulgarian Hisory, 2326 May 2013, Sofia

 

Table of contents

М. Стамова. Албанският въпрос на Балканите през XX в. в официалните български документи

Г. Докашенко. Болгарская школа в первые послевоенные десятилетия (19441959 гг.)

Н. Филипова. Социализъм: национализъм: ислям. Модификациите в българската идеологическа и политическа линия в арабския свят (края на 40-те  началото на 70-те години на ХХ век)

Л. Огнянов. Балканската политика на България (19481962)

В. Свириденко. Образы „турецкото ига“ и „национального Возрождения“ в политике памяти социалистической Болгарии

C. Anastasiou. Bulgaria and Balkan Cooperation in the Cold War: Karamanlis’ and Zhivkov’s role

Й. Баев. България в Латинска Америка. Българо-латиноамерикански контакти в годините след Втората световна война

И. Григорова. Дипломатическата роля на България и Франция по пътя към заключителния документ от Хелзинки (1975 г.)

В. Мигев. Към въпроса за политическото развитие на България през 70-те години на ХХ в.

Е. Калинова. Българската 1989 г. в югославските медии

C. Dobre. Remembering Communism: A comparative study of Romanian and Bulgarian public memory

Y. Christidis. The delopment of post-Soviet Bulgarian-Russian relations

М. Тиен. Българо-китайските културни отношения в най-новия период от своята история

Е. Кандиларов. Преустройството в социалистическа България и отношенията й с Китайската народна република (80-те години на ХХ в.)

Л. Пана. Самоуправление в Болгарии в контексте европейской интеграции 

А. Косески. Европейската идентичност на България

Е. Костадинов. Българистиката в документите на ДС. Ролята на Държавна сигурност в реализиране политиката на ЦК на БКП

Трети международен конгрес по българистика. Секция "История и археология". Подсекция "Съвременна българска история"

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, Russian
Pages 330
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3842-0
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset