Digitalization of cultural-historical heritage. Volume 3: Collected papers
Дигитализация на културно-историческото наследство. Сборник статии
Language: 
Bulgarian with summaries in English

 
Table of cotnents

М. Лаак, П. Виирес. Дигиталната култура като част от естонското културно пространство през 20042014 г.: актуално състояните и прогнози
M. Laak, P. Viires. Digital culture as part of Estonian cultural space in 2004-2014: Current state and forecasts

А. Ангелова, Б. Яврукова. Дигитализацията на фондовете в Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“
A. Angelova, B. Yavrukova. Digitalization of the funds in the University Library “St. Kl. Ohridski”

Т. Спиридонов. Програмата BIBLOS за съхранение, търсене и четене на научна литература
T. Spiridonov. The BIBLOS program for storing, searching and reading scientific literature

О. Илиев. Дигитализация на културно-историческото наследство в държавните архиви (история и перспективи)
O. Iliev. Digitalization of the cultural and historical heritage in the state archives

А. Милтенова. Компютърните корпуси и обществените предизвикателства
A. Miltenova. Computer Corpora and public challenges

Р. Христова. Необходимостта от използване на инфромационна система при документиране на изцяло запазени глинени съдове
R. Hristova. The need of use an information system when documenting completely preserved clay vessels

С. Стоянов. Трансфер на данни от ПИН към системата Дагис
S. Stoyanov. Data transfer from PIN to Dagis system

В. Георгиева. Музеите в дигиталната ера
V. Georgieva. Museums in the Digital Ages

М. Младенов. Оброчните каменни кръстове в землището на Бов

Национална стратегия за дигитализаиця на културно-историческото наследство
National strategy for digitalization of cultural-historical strategy

 

Details
Publisher Dios
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 160
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8405-73-7
Creation date 2020
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset