The collection contains students’ studies published in honour of prof. Ivan Marazov. The presented themes study the St Georgi church in Dolni Lozen village, the Thracian dance of war, the mask and the other world, iconographic features of the Akathistus to the Mother of God in the churches of Arbanasi from the 17th18th c., the ritual in the paintings of Zlatyo Boyadjiev, the wonder-working icon in the church in Assenovgrad, the zodiac as a frame of human time, iconoclasm and icon worship, fantastic animals in Thracian antiquity, etc.

 

Table of contents

Е. Бакалова. Предговор

Б. Братанова. Храмът „Св. Георги в с. Долни Лозен

Б. Антонова. Тракийският военен танц

Г. Венков. Маската и отвъдното

З. Евстатиева. Иконографски особености на Богородичния Акатист в Арбанашките църкви XVIIXVIII в.

М. Кузова. Ритуалът в картините на Златю Бояджиев

М. Вушева. Чудотворната икона от църквата „Св. Богородица – Благовещение в Асеновград

М. Митева. Църквата „Св. Николай Чудотворец в слео Желява

М. Спиридонова. Зодиакът  видимата рамка на човешкото време

М. Аврамова. Импресионизъм и символизъм в пейзажната живопис на Никола Петров

Н. Петкова. Още нещо за творчеството на Сюлейман Сеферов. Връзката човек-птица

П. Скумов. Иконоборство и иконопочитание. Св. Йоан Дамаскин, към въпроса за теорията на образа във Византия

Р. Петкова. Фантастичните животни в тракийската древност

Р. Рачкова. Развитие на антропоморфната идолна пластика през неолита и халколита в България

Р. Белчева. Семантиката на шахматните мотиви в орнаментиката на праисторическото изкуство

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 286
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-535-256-6
Creation date 2002
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset