History of Bulgarians in Macedonia. Volume IV: Participation of the Bulgarians from Macedonia in the wars for national reunion. Macedonian-Adrianopolitan Volunteer Corps. 11th Macedonian Infantry Division. Serbian and Greek terror over the Bulgarians in Macedonia after the wars for national reunion
История на българите от Македония. Том IV
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Глава първа. Участие на българите от Македония в борбите за освобождение на България

Раздел първи. Участие на българите от Македония в българските легии

1. Политическите предпоставки за възникване на идеията за създаване на български военни легии

2. Първата българска легия в Белград (1862)

3. Втората българска легия в Белград (1867)

Раздел втори. Участие на българи в Първата и във Втората българска легия на Г.С. Раковски

1. Г.С. Раковски създава българските легии в Сърбия

2. Българи от Македония, участващи в Първата българска легия

3. Българи от Македония, участващи във Втората българска легия

Раздел трети. Участие на българи от Македония в четата на Хаджи Димитър

Раздел четвърти. Участие на българи от Македония в четата на Христо Ботев

Раздел пети. Участие на българи от Македония в Руско-турската война

Глава втора. Войните за национално обединение на България

Раздел първи. Геополитическата обстановка на Балканите в навечерието на Балканските войни

1. Предпоставките за започване на войните за национално обединение на България

2. Сключване на военнополитически съюз между България и Сърбия

3. Реакция на Русия и Австро-Унгария срещу създадения Балкански съюз и решението му да води война с Османската империя

4. Териториални претенции на съюзните държави

5. Българската стратегия за национално обединение

6. Събития в навечерието на войните за национално обединение

Раздел втори. Подготовка и сключване на Балканския съюз

1. Дипломатическа подготовка и реализиране на Балкански съюз

2. Стъпки на България за създаване на Балкански съюз

3. Завършване на преговорите за подписване на Балканския съюз

4. Окончателно постигане на Балкански съюз

5. Опити да се предотврати предстоящият военен конфликт

Глава трета. Първата балканска война (19121913)

Раздел първи. Военен потенциал на воюващите страни

1. Османската империя обявява война на страните, участващи в Балканския пакт

2. Мобилизационен потенциал на силите, участващи в Балканския съюз

Раздел втори. Военнооперативни театри и боева готовност на воюващите страни по време на Първата балканска война

1. Обявяването на Първата балканска война

2. Военнооперативни театри на съюзните сили

3. Готовност на съюзните армии за участие във войната

Раздел трети. Бойните действия на Българската армия по време на Първата българска война

1. Военностратегически направления на воюващите армии

2. Блокада на Българското Черноморие

3. Покръстване на помаците в Родопите и Тракия

4. Съвещанието на ВМОРО в Солун

5. Българското и турското население са принудени да търсят закрила

Раздел четвърти. Участието на Сръбската, Гръцката и Черногорската армия в Балканската война

1. Сръбско настъпление в Македония – вардарски оперативен театър

2. Четите на ВМРО подпомагат Сръбската армия

3. Действия на гръцкия флот в Бяло море

4. Български и гръцки операции за завладяване на Солун

5. Съюзнически операции в Санджак, Косово, Албания и Епир

6. Жертви на съюзните войски по време на Първата балканска война

7. Подписване на Мирния договор в Лондон

Глава четвърта. Участие на ВМОРО и на Македоно-одринското опълчение в Първата балканска война

Раздел първи. Македоно-одринското опълчение и неговото участие в Балканската война

1. Създаване и дейност на Македоно-одринското опълчение (МОО)

2. Назначаване на команден щаб на Опълчението

3. Структура на Опълчението

4. Участие на МОО в бойните действия

Раздел втори. Участие на ВМОРО и на неговите чети в Първата балканска война

1. ВМОРО по време на Първата балканска война

2. Армията създава партизански чети от доброволци от Македония и Одринска Тракия

3. Легендарни войводи-офицери, началници на чети (партизански отряди)

Глава пета. След завземането на Вардарска Македония (1912) сръбската армия подлага на терор българското население

Раздел първи. Сръбската армия подлага българите от Вардарска Македония на тотален терор и насилие

1. Брутална агресия на Сърбия върху българското население във Вардарска Македония през 1912 г.

2. Сръбският престолонаследник Александър Джореджевич демонстрира нетърпимост към българите в Македония

3. Сръбската окупация в Македония през 1912 г. и нейните последици

Глава шест. Участие на българската войска във Втората балканска война (Междусъюзническата война) (1913)

Раздел първи. Причини за възникване на Втората балканска война

1. Сърбия и Гърция нарушават съюзническите споразумения

2. Териториалните претенции на Сърбия и Гърция към Македония през 1913 г.

3. Сключване на договор между Сърбия и Гърция, насочен срещу България

4. Започване на Втората балканска (Междусъюзническа) война

3. Молбата на българското правителство към Русия да осъществи посредническата мисия

Раздел втори. Участие на Македоно-одринското опълчение във Втората балканска (Междосъюзническата) война

1. Македоно-одринското опълчение (МОО) се бие в състава на Четвърта българска армия

2. Бойни действия на МОО

3. Българското правителство заповядва прекратяване на военната операция на Българската армия

4. Грешките на българското командване

5. Участие на Македоно-одринското опълчение в Калиманската битка

6. Кресненската операция

7. Демографски промени във Вардарска Македония след Втората балканска война

8. Размирици срещу сръбските окупатори на Македония

Раздел трети. Подписване на Букурещкия и на Цариградския мирен договор

1. Букурещкият мирен договор

2. Цариградският мирен договор

3. Изводи за териториалните загуби на България

Глава седма. Сръбският терор във Вардарска Македония (19121915): между двете Балкански войни и Първата световна войнa

Раздел първи. Административни мерки на сръбската власт срещу българското население на Вардарска Македония след 1913 г.

1. Отношението на сръбския парламент към завладените територии в Македония от Сръбската армия

2. Генералният щаб на Сръбската армия налага военна администрация във Вардарска Македония

Раздел втори. Закриване на българските училища във Вардарска Македония

1. Защо Сърбия закрива българските училища във Вардарска Македония

Раздел трети. Сърбия закрива епархиите на Българската православна църква във Вардарска Македония

1. Опит за изкореняване на българщината в Македония чрез ликвидиране на Българската православна църква

Раздел четвърти. Заличени и подменени със сръбски надписи са фирмените надписи на магазините

1. Българските фирмени надписи на кръчми, бакалници и гостилници са заменени със сръбски

Раздел пети. Сръбската власт използва политическите убийства като средство за всяване на страх и сърбизация на населението

1. Избиването на видни българи в Македония е официална сръбска държавна политика

Раздел шести. Тиквешкото и Охридското въстание на българите срещу сръбската окупация и гнет (1913)

1. Тиквешкото въстание

2. Охридско-дебърското въстание

Глава осма. Гръцката окупация на Егейска Македония (19121913)

Раздел първи. Гръцкият терор в Егейска Македония 19121913 г.

1. Гръцкият режим в Егейска Македония и Беломорска Тракия през 1912 - 1913 г.

Раздел втори. Етническо прочистване на Егейска Македония от гръцката власт между 1913 и 1918 г.

1. Провеждане от гръцкото правителство на процес на етническо прочистване в Егейска Македония

2. Закриване на българските църкви в Егейска Македония

3. Закриване на българските училища

4. Опожаряване на български селища от гръцките завоеватели

Раздел трети. Свидетелства за гръцкия терор в Егейска Македония (1913)

1. Писма на гръцки войници, свидетелстващи за проявени жестокости над българите

Раздел четвърти. Карнегиевата анкета за жестокостите на Гръцката армия над българите в Егейска Македония

1. Карнегиевата анкета (Carnegie Report)

2. Създаване на комисията и маршрутът на разследване

3. Резултати от разследването

4. Отзиви

5. Членове на анкетната комисия

6. Електронни издания на Карнегиевата анкета

Глава девета. Войните за национално обединение на България — Първа световна война (19151918)

Раздел първи. Участие на Единадесета македонска пехотна дивизия в Първата световна война

1. Създаване на Единадесета пехотна македонска дивизия

2.Бойно разписание на дивизията към 1 октомври 1915 г.

3. Участие на Единадесета пехотна македонска дивизия в Криволашкото сражение (1915)

4. Струмската настъпателна операция и участието на Единадесета пехотна македонска дивизия (1723 август 1916 г.)

5. Дойранска бойна епопея (19171918)

Раздел втори. Българи дезертьори от Сръбската и Гръцката армия постъпват в редиците на Българската армия

1. Масово дезертьорство на мобилизирани българи в Сръбската армия

2. Македонският журналист Владо Перев за дезертьорството в Сръбската армия

Глава десета. Прославени български генерали и офицери, родом от Македония

Раздел първи. Прославени български генерали, родом от Македония

Раздел втори. Прославени български офицери, родом от Македония

Раздел трети. Изявени български офицери от Македония

 

Details
Publisher Znanie
Language Bulgarian
Pages 400
Illustrations -
Binding hardback
ISBN 978-954-621-249-8
Creation date 2019
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset