The Bulgarian Northwest: Transport, communications and people from antiquity to the present day. Collected papers
Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни
Language: Bulgarian

 

   The collection considers important issues on the development of the region related to the construction and use of land roads and the first telecommunications (telegraphs); the role of the Danube River as an important international artery is also analyzed, as well as the influence of the various opportunities for communication on the life of humans in Northwest Bulgaria from Antiquity to the present days.

 

Table of contents

Уводни думи

М. Марков. Антични пътища около Монтана и нови археологически наблюдения

Р. Първанов. Пътища на разпространение на средновековния накит в Северозападна България по време на Второто българско царство

М. Добрева. Пътища и мостове в Северозападна България през 60-те  70-те години на XIX век

А. Костов. Северозападът и развитието на транспорта в България от Освобождението до Първата световна война

М. Замфиров. Пощенският път Лом  София, 18781898 г.

В. Свиленова. Развитие на телеграфо-пощенската станция в Берковица от Освобождението до края на XIX век

А. Емилова Строителството на железопътната линия Брусарци  Лом и влиянието й върху икономическото развитие на Ломския край през първите десетилетия на XX век

Й. Герасимов. Кирил Веренишки - майстор-занаятчия, машиностроител и предприемач е Северозападна България през първата половина па XX век

В. Иванова. Град Фердинанд и неговите съобщения според антропогеографското проучване на Стоян Марков, публикувано през 1944 г.  конкретни факти и методологически парадигми

М. Георгиев. Дейността на Държавно автомобилно предприятие (ДАП)  Михайловград през периода 19541959 г.

 

Details
Publisher Tendril
Language Bulgarian
Pages 216
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-91496-2-1
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset