Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur: Heft XV
Archive for Medieval Philosophy and Culture: Volume XV
Language: Bulgarian, German

 

Table of contents

В. Тодорова, Хр. Тодоров. За останалите шест категории

G. Panagopoulos. Der menschliche Leib bei Basileios dem Groften

Б. Маринов. Севир Антиохийски срещу Халкидон

Леонтий Византийски. Разрешение на предложените от Севир съждения (превод от старогръцки: С. Риболов) 

Леонтий Византийски. Тридесет глави против Севир (превод от старогръцки: С. Риболов)

В. Тодорова, Хр. Тодоров. За Амфилохий на патриарх Фотий

Св. патриарх Фотий Амфилохий. Въпроси 137147 (превод от старогръцки: В. Тодорова, Хр. Тодоров)

См. Марков. Християнската философия  методи практика (възгледът за философията на Михаил Псел)

О. Георгиев. Schola virtutum: venustas morum cum curriculum 

W. Goris. Die Philosophie  die Wahrheit  das Christentum

Тома от Аквино. Сума против езичниците, книга трета (превод от латински: С. Стефанов)

С. Стефанов. Понятието „биващо между метафизиката и теологията

G. Mensching. Licht und Geist bei Roger Bacon

Д. Гинев. Изобразителната наративност в късносредновековното светоусещане

В. Сирос. Проблемът за общностния суверенитет при Марсилио от Падуа и някои средновековни коментатори на Аристотел

И. Манова. Аспекти на ренесансовия хуманизъм 

Ив. Христов. Неизвестни фрагменти от паламитските спорове в църковноисторическия и архивен институт (Част I)

Архив за средновековна философия и култура. Свитък XV

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian, German
Pages 380
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-321-543-0
Creation date 2009
Size 13 х 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset